Siirry suoraan sisältöön

Yritystalous (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTK6035-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Konetekniikka (IK)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

25 - 60

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Markku Havu

Vastuuopettaja

Markku Havu

Ryhmät

  • LTKNS20
    Insinööri (AMK), konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa yritystalouden tietoja toimintansa suunnittelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa toimiessaan yrittäjänä tai yrityksessä vastuullisessa tehtävässä. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden edellytykset ja vaatimukset. Opiskelija tuntee yrityksen perustamisen toimenpiteet ja hän osaa tehdä yritykselle liiketoimintasuunnitelman.

Sisältö

- Kansantalouden perusteet
- Yrityksen sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen perusteet
- Markkinoinnin perusteet
- Tuotanto ja prosessit
- Yrittäjyys, omat yrittäjäominaisuudet, yritysidea ja sen arviointi, liiketoimintasuunnitelma, perustamisen eri vaiheet, yritysmuodot ja niiden tunnuspiirteet, eri rahoituslähteiden ja avustusmuotojen kartoitus, liikeidean kannattavuuden arviointi, verotus ja muut lakisääteiset velvoitteet, oikeuksien suojaaminen, vaihtoehtoja uuden yrityksen perustamiselle, yrityksen käytännön perustamistoimet, viranomaisluvat ja ilmoitukset

Oppimateriaalit

-Moodlessa oleva materiaali
-Perustamisopas alkavalle yrittäjälle (Uusyrityskeskus)

Opetusmenetelmät

Opiskelija
-osaa soveltaa yritystalouden tietoja toimintansa suunnittelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa toimiessaan yrittäjänä tai yrityksessä vastuullisessa tehtävässä
-ymmärtää yrittäjyyden edellytykset ja vaatimukset
-tuntee yrityksen perustamisen toimenpiteet
-osaa tehdä yritykselle liiketoimintasuunnitelman.

Sisältö
- yrityksen sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen perusteet
--katetuottolaskenta
--tuotekohtainen kustannuslaskenta
--tuotteen hinnoittelu
--investointilaskelmat
--tiinpäätöksen tunnusluvut ja niiden tulkinta
- yrittäjyys, omat yrittäjäominaisuudet, yritysidea ja sen arviointi, liiketoimintasuunnitelma, perustamisen eri vaiheet, yritysmuodot ja niiden tunnuspiirteet, eri rahoituslähteiden ja avustusmuotojen kartoitus, liikeidean kannattavuuden arviointi, yritys- ja arvonlisäverotus ja muut lakisääteiset velvoitteet, oikeuksien suojaaminen, vaihtoehtoja uuden yrityksen perustamiselle, yrityksen käytännön perustamistoimet, viranomaisluvat ja ilmoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-verkkotentin ajankohta sovitaan opintojaksolla
-uusinta- ja korotustentit EXAM-järjestelmässä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-lähiopetus 55 tuntia
-opiskelijan itsenäinen työskentely 78 tuntia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-verkkotentti, jonka painoarvo on 50%
-harjoitustyö 'Yrityksen liiketoimintasuunnitelma', jonka painoarvo on painoarvo 50%