Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 3 (1 op)

Toteutuksen tunnus: LTK6031-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Konetekniikka (IK)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Jukka Tulonen

Vastuuopettaja

Jukka Tulonen

Ryhmät

  • LTKNS20
    Insinööri (AMK), konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa oman ammatillisen kehittymisen ja osaa arvioida osaamistaan kriittisesti asettaen kehittymistavoitteita. Opiskelija osaa toimia opinnoissaan työelämän käytänteiden mukaisesti lähes ammattilaisen tavoin. Opiskelija osaa pitää huolta opiskeluhyvinvoinnista ja ymmärtää sen merkityksen myös opiskeluyhteisön kannalta. Opiskelija osaa pitää yllä opiskelumotivaatiota ja tarvittaessa pyytää tukea vaikeina hetkinä. Opiskelija osaa suunnitella omaa ajankäyttöä ja priorisoida asioita siten, että opinnot etenevät. Opiskelija osaa antaa kehittävää palautetta.

Sisältö

- Kehityskeskustelu
- Oman osaamisen arviointi ja osaamisen näkyväksi tekeminen
- Kehittymistarpeet
- Opiskeluhyvinvointi

Arviointiasteikko

H-5