Siirry suoraan sisältöön

Tuotekehitys koneenrakentamisessa (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTK6028-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Konetekniikka (IK)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Marko Tiainen

Vastuuopettaja

Marko Tiainen

Ryhmät

  • IKNS21
    Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään tuotekehityksen olevan osa yritysten liiketoimintaprosessia. Opiskelija ymmärtää tuotekehityksen vaikutuksen yrityksen kannattavuuteen. Insinöörin käytännön työtehtävinä tuotekehitystyössä on tuottaa suunnitelmia. Opiskelija osaa käyttää opintojakson suoritettuaan yleisimpiä työprosesseja, menetelmiä ja työkaluja. Lisäksi opiskelija pystyy toimimaan tuotekehitystiimin osaavana jäsenenä.

Sisältö

- Systemaattinen tuotekehitysprosessi
- Luovuus ja ideointi
- Suunnittelun työmenetelmät
- Tuotesarjat ja modulointi
- Tietokoneavusteinen tuotekehitys
- Tuotteen CE-merkintä

Opintojaksolla tehdään opintojen kokonaisuuden sitovaan tuotteeseen kehitystyötä. Tärkeänä osana on koneenosien suunnittelussa opittujen tietojen käyttäminen.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Tekninen dokumentointi ja mallinnuksen perusteet, koneen suunnittelun perusteet, lujuusoppi, statiikka, koneenosien suunnittelu. Samaan aikaan toteutettava project management linkittyy tähän myös.