Siirry suoraan sisältöön

Dynamiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTK6026-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Konetekniikka (IK)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Miska Piirainen

Vastuuopettaja

Miska Piirainen

Ryhmät

  • IKNS21
    Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää värähtelyjen mekaniikan peruslainalaisuuksia koneteknisten värähtelyongelmien matemaattiseen ratkaisemiseen. Opiskelija osaa mallintaa matemaattisesti jäykän kappaleen yleisen tasoliikkeen ja ratkaista matemaattisesti aiheeseen liittyviä ongelmia.

Sisältö

- Rotaatio
- Jäykän kappaleen tasoliike: kinematiikka ja kinetiikka
- Tietokoneavusteinen algebra
- Harmoninen vaimeneva värähdysliike
- Pakkovärähtelijä
- Resonanssi
- Transmittanssi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat harjoitustyöt + välikokeet