Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 2 (1 op)

Toteutuksen tunnus: LTK6016-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Konetekniikka (IK)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

25 - 60

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Jukka Tulonen

Vastuuopettaja

Jukka Tulonen

Ryhmät

  • IKNS21
    Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Työelämä ja kansainvälisyys (1 op)

Opiskelija osaa toimia yleisten ja oman alan työelämäkäytänteiden mukaan koulussa ja työharjoittelujaksoilla sekä kotimaassa että ulkomailla. Opiskelija suunnittelee omaa tulevaisuuttaan työelämässä ja osaa tehdä valintoja omien ammatillisten ja uratavoitteiden saavuttamiseksi. Opiskelija ymmärtää opiskeluhyvinvoinnin merkityksen ja osaa ottaa huomioon opiskelukykyyn ja jaksamiseen vaikuttavat seikat, kuten opiskelutaitojen vahvistamisen, ajankäytön hallinnan ja elämänhallinnan. Opiskelija kykenee sietämään opintoihin liittyviin valintoihin ja tulevaisuuteen kuuluvaa epävarmuutta. Opiskelija osaa kehityskeskustelussa arvioida oman osaamisensa kehittymistä ja asettaa kehittymiselleen tavoitteita.

Sisältö

- Alakohtaiset infot, vierailuluennot ja yritysvierailut
- Työelämään ja kansainvälisyyteen liittyvät ryhmätyöt ja harjoitukset
- Kansainväliseen harjoitteluun ja opintoihin liittyvät infot
- Yleiset ja oman alan työelämäkäytänteet Suomessa ja ulkomailla
- Kehityskeskustelu ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) päivittäminen

Arviointiasteikko

H-5