Siirry suoraan sisältöön

Valmistustekniikka (6 op)

Toteutuksen tunnus: LTK6011-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Konetekniikka (IK)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

25 - 60

Koulutus

 • Konetekniikan koulutus

Opettaja

 • Jussi Nyyssönen
 • Kari Mönkkönen
 • Marko Tiainen
 • Harri Justander

Vastuuopettaja

Harri Justander

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 4 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • IKNS21
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivä, syksy, 2021

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3
 • Pienryhmä 4

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ohutlevytekniikanvalmistusmenetelmiä ja käyttösovellutuksia.Opiskelija ymmärtää levytyöhön liittyvät keskeiset termit, menetelmät ja osaa hyödyntää tietoa suunnittelussa. Opiskelija osaa hitsausprosessin perusteet ja keskeiset merkinnät.

Sisältö

Levyjen leikkausmenetelmiä
- Laserleikkaus
- Plasmaleikkaus
- Polttoleikkaus
- Vesileikkaus

Hitsausmenetelmiä
- MIG/MAG
- Laser
- Levyjen taivuttaminen (särmääminen)

Oppimateriaalit

Koneistustekniikat, Keijo Maaranen
Lastuamisen teoria, sähköinen oppimisaineisto (Sandvick Coromat)
Machine Tools: Design, Reliability and Safety, Scott P. Anderson (e book)
CAD/CAM/CIM, P. Radhakrishnan, S. Subramanyan, and V. Raju (e book)

Opetusmenetelmät

Opiskelija osaa lastuavan työstön perusteet, tuntee yleisimmät koneistusmenetelmät ja niiden mahdollisuudet, sekä tuntee perustyöstökoneiden käytön. Opiskelija tietää NC-ohjelmoinnin perusteet ja osaa tuottaa opintojaksolla käsiteltävien ohjauksien mukaisia koneistusohjelmia sorvattaville ja jyrsittäville kappaleille. Lisäksi opiskelija osaa CAM-ohjelmoinnin ja käytön perusteet.
Keskeinen sisältö:
- Lastuamisen teoria,
- Mittaustekniikan perusteita käsimittavälineillä
- Koneistettavan kappaleen 3d-mallinnus
- Toleranssit, pinnan laatuvaatimukset (karheus-Ra)
- Suunnittelun vaatimukset koneistettavalle osalle
- Pyöristykset
- Terät
- Kiinnittämisen huomioiminen (pystykarainen 3-akselinen työstökone)
- Mittaamisen huomioiminen
- Koneistettavan osan valmistus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1: Opiskelija ymmärtää peruskäsitteet

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3: Opiskelija osaa yhdistää yksittäisiä tietoja kokonaisuuksiksi ja pystyy sitomaan uutta tietoa oppimiinsa perusteisiin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5: Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa ja laajentamaan osaamistaan oma-aloitteisesti