Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyö, toteutus (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTH6502-LTB23M1

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Talotekniikka (IH)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Kirsi Mustonen
  • Timo Ronkainen
  • Antti Kontkanen
  • Johanna Luostarinen
  • Miska Piirainen

Vastuuopettaja

Johanna Luostarinen

Ryhmät

  • LTHNS19
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa kerätä ja analysoida ammatilliseen kehittämis- tai tutkimustyöhön liittyvää aineistoa.Opiskelija osaa toteuttaa ammatillisen kehittämistehtävän mukaisen tuotoksen (toiminnallinen opinnäytetyö).Opiskelija osaa käyttää ammatillisessa kehittämistyössä tarvittavia tutkimusmenetelmiä (tutkimuksellinen opinnäytetyö)

Sisältö

aineiston keruu ja analysointituotoksen toteutus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely 125 h, seminaarit ja ohjaus 8 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan opinnäytetyö on edennyt siihen vaiheeseen, että kehittämis- ja tutkimustuloksia on jossakin määrin saatavilla ja kirjallisuuskatsausta on täydennetty
Opiskelija voi esittää työnsä opinnäytetyöseminaarissa.