Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu (10 op)

Toteutuksen tunnus: LTH6404-LTB23M1

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

15.03.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Talotekniikka (IH)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Antti Kontkanen
  • Johanna Luostarinen

Vastuuopettaja

Johanna Luostarinen

Ryhmät

  • LTHNS19
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka

Tavoitteet

Ohjatun harjoittelun tarkoituksena on oppimisen tueksi hankkia käytännön kokemusta opiskelijan ammattialan tehtävistä, sisäistää työelämän käytänteitä, oikeuksia ja velvollisuuksia, jolloin samalla ammatin vaativat työtehtävät opiskelijalle selkiytyvät, lisäksi esimiestaidot, ryhmätyötaidot ja ongelmanratkaisukyky kehittyvät.

Sisältö

Harjoittelu tapahtuu ohjatusti ja siinä perehdytään tulevan ammattialan työympäristöön. Ammattiharjoittelussa perehdytään insinöörin ammatissa tarvittaviin valmiuksiin.Harjoittelussa suoritetaan koulutusalan vaativampia työtehtäviä ja toimintoja. Osa harjoittelusta suositellaan suoritettavaksi ulkomailla.Harjoittelun raportointi.

Oppimateriaalit

Harjoittelun ohjeistus Pakissa: https://student.karelia.fi/fi/opiskelu/harjoittelu/Sivut/lite.aspx

Opetusmenetelmät

Opiskelija osallistuu harjoitteluinfoon ja etsii harjoittelupaikan. Opiskelija hyväksyttää harjoittelupaikan opettajatuutorilla, joka toimii myös harjoittelun ohjaajana, ennen harjoitteluun lähtöä. Harjoittelun ohjausympäristönä toimii Workseed, jossa tehdään harjoittelusopimukset, tehtävien palautukset ja arvioinnit.

Ohjatun harjoittelun tarkoituksena on, että saat opinnoissasi oppitun tiedon tueksi käytännön kokemusta opiskelijan ammattialan tehtävistä sekä sisäistät työelämän käytänteitä, oikeuksia ja velvollisuuksia. Samalla tutustut erilaisiin vaihtoehtoihin talotekniikka-alan työtehtävistä ja ammatin vaativat työtehtävät selkiytyvät. Talotekniikan harjoittelu 3 tulee suorittaa vaativampia työtehtäviä tarjoavassa harjoittelupaikassa. Sopivia työtehtäviä harjoitteluun ovat esimerkiksi suunnittelu- ja projektinjohtotehtävät, käyttö- ja ylläpito- sekä urakointitehtävät, valvontatehtävät ja muut asiantuntijatehtävät. Osan harjoittelusta voit myös suoritettaa ulkomailla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näyttö aikasemmalla työkokemuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelun laajuus 7 viikkoa. 1 vko harjoittelua (37,5h) vastaa 1,5 opintopistettä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu arvioidaan työtodistuksen ja harjoitteluraportin perusteella.