Siirry suoraan sisältöön

Kiinteistön sähköiset valvonta- ja turvajärjestelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTH6066-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Talotekniikka (IH)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Kirsi Mustonen

Vastuuopettaja

Kirsi Mustonen

Ryhmät

  • LTHNS20
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa asentaa, konfiguroida ja käyttää rakennuksiin liittyviä automaatio- jaturvalaitteita.

Sisältö

Rakennusautomaatiolaitteiden asennus-, kytkentä- ja konfigurointiharjoitukset.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla jaettava materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakson suoritettuasi osaat asentaa, konfiguroida ja käyttää rakennuksiin liittyviä valvonta- ja turvalaitteita sekä -ohjelmistoja.Opintojaksolla käsitellään:
- valvonta- ja turvalaitteisiin liittyvät ohjeistukset
- kameravalvontajärjestelmä
- kulunvalvontajärjestelmä
- paloilmoitinjärjestelmä
- laboratoriotyöt

Arviointiasteikko

H-5