Siirry suoraan sisältöön

Jäähdytysjärjestelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTH6063-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Timo Ronkainen
  • Miska Piirainen

Vastuuopettaja

Timo Ronkainen

Ryhmät

  • ITNS21
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteet ovat, että opiskelija osaa: tarkastella ja analysoida kompressorikylmälaitoksen, kylmäkoneen ja rakennusten lämmitykseen tarkoitettujen lämpöpumppujen toimintaa log p,h-tilapiirroksen ja laskennan avulla, tavanomaisten lämpöpumppujen mitoitusperiaatteet, tunnistaa kylmäkoneiden ja lämpöpumppujen pääkomponentit ja yleisimmät putkistovarusteet ja tietää niiden merkityksen kylmäaineen kiertoprosessissa, huomioida yleisimmät kylmäaineet ja niiden ominaisuudet jäähdytysjärjestelmän mitoituksessa ja valinnassa, huomioida kylmäainelainsäädännön jäähdytysjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa, dynaamisen laskentatavan asetusten mukaisesti, periaatteet, joilla voidaan hyödyntää passiivisia jäähdytysratkaisuja ja aurinkosuojausta rakennusten ylilämpenemisen ehkäisemisessä, huomioida jäähdytykseen liittyvät ongelmat ja kuvata jäähdytysjärjestelmän standardin mukaisin piirrosmerkein.

Sisältö

Opintojakson sisältö koostuu erilaisten jäähdytysjärjestelmien tuntemuksesta, dynaamisesta energianlaskennasta sekä jäähdytykseen vaikuttavista muista ratkaisuista kuten aurinkosuojauksesta.

Oppimateriaalit

Moodle oppimisympäristössä jaettu materiaali

Opetusmenetelmät

Opintojakson osaamistavoitteet ovat, että opiskelija osaa: tarkastella ja analysoida kompressorikylmälaitoksen, kylmäkoneen ja rakennusten lämmitykseen tarkoitettujen lämpöpumppujen toimintaa log p,h-tilapiirroksen ja laskennan avulla, tavanomaisten lämpöpumppujen mitoitusperiaatteet, tunnistaa kylmäkoneiden ja lämpöpumppujen pääkomponentit ja yleisimmät putkistovarusteet ja tietää niiden merkityksen kylmäaineen kiertoprosessissa, huomioida yleisimmät kylmäaineet ja niiden ominaisuudet jäähdytysjärjestelmän mitoituksessa ja valinnassa, huomioida kylmäainelainsäädännön jäähdytysjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa, dynaamisen laskentatavan asetusten mukaisesti, periaatteet, joilla voidaan hyödyntää passiivisia jäähdytysratkaisuja ja aurinkosuojausta rakennusten ylilämpenemisen ehkäisemisessä, huomioida jäähdytykseen liittyvät ongelmat ja kuvata jäähdytysjärjestelmän standardin mukaisin piirrosmerkein.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitukset yhteensä 55 h, itsenäiset lasku- ja suunnitteluharjoitukset 50 h, itsenäinen tiedonhankinta ja aineistoihin perehtyminen 30 h. Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Suoritus/ toteutus osoittaa osaamistavoitteeseen liittyvissä perustiedoissa ja -taidoissa olevan virheitä ja/ tai merkittäviä puutteita.
Aiheen käsittelyssä on virheitä ja/ tai merkittäviä puutteita.
Osaamistavoitteen osalta toteutus ei täytä sille asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suoritus/ toteutus osoittaa osaamistavoitteeseen liittyvien perustietojen ja -taitojen hallintaa.
Aiheen käsittely yksipuolista, suppeaa ja/ tai irrallista.
Osaamistavoitteen osalta toteutus täyttää sille asetetut vähimmäisvaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suoritus/ toteutus osoittaa osaamistavoitteeseen liittyvien perustietojen ja -taitojen hallintaa ja johdonmukaista käyttöä.
Aiheen käsittely osoittaa kykyä soveltaa ja hyödyntää osaamistavoitteeseen liittyviä tietoja ja taitoja.
Osaamistavoitteen osalta toteutus täyttää sille asetetut perusvaatimukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suoritus/ toteutus osoittaa osaamistavoitteeseen liittyvien tietojen ja taitojen laaja-alaista hallintaa.
Suoritus/ toteutus osoittaa kykyä soveltaa, yhdistää ja kehittää osaamistavoitteeseen liittyviä tietoja ja taitoja. Aiheen käsittely osoittaa kykyä arvioida, analysoida ja vertailla.
Osaamistavoitteen osalta toteutus täyttää sille asetetut vaatimukset kokonaisuudessaan.