Siirry suoraan sisältöön

Johtaminen ja esimiestyö (4 op)

Toteutuksen tunnus: LTH6060-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Talotekniikka (IH)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 30

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Markku Havu

Vastuuopettaja

Markku Havu

Ryhmät

  • LTHNS20
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka

Tavoitteet

Opintojakso antaa valmiudet ensimmäistä esimiestehtävää varten ja parantaa opiskelijan alaistaitoja. Opiskelija tuntee keskeiset työsuhdemääräykset ja palkkausasiat. Opiskelija saa valmiuksia ja käsitteitä johtajana kasvamiseen.

Sisältö

-Työkäyttäytymisen perusteita
-Johtaminen ja johtajuus
-Organisaatiot ja organisointi
-Henkilöstötyö
-Muutosjohtaminen
-Työlainsäädäntö ja TES
-Strateginen johtaminen

Oppimateriaalit

-Hyppänen Riitta; Esimiesosaaminen, ISBN 978-951-37-6258-2, Edita Publishing Oy 2013
-Suojanen, Savolainen, Korte ja Vanhanen; Lakiopas, ISBN 978-952-5563-16-0, KS-Kustannus Oy 2015
-Finlex.fi
-muu oppimisympäristössä oleva materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakso antaa valmiudet ensimmäistä esimiestehtävää varten ja parantaa opiskelijan alaistaitoja. Opiskelija tuntee keskeiset työsuhdemääräykset ja palkkausasiat. Opiskelija saa valmiuksia ja käsitteitä johtajana kasvamiseen.
Sisältö
- Työkäyttäytymisen perusteita (mm. työmotivaatio, arvot)
- Johtaminen ja johtajuus (mm. johtamiskäsitykset, johtamistaitojen kehittäminen)
- Organisaatiot ja organisointi
- Muutosprosessien johtaminen
- Henkilöstötyö (mm. rekrytointi, perehdyttäminen, työnopastus, henkilöstön kehittäminen)
- Työlainsäädäntö ja Teknologiateollisuuden TES
- Strateginen johtaminen (mm. strategisen johtamisen työkalut)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-lähiopetus n.40 tuntia
-opiskelijan omatoiminen opiskelu n.67 tuntia

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät