Siirry suoraan sisältöön

Funktiomuunnokset ja mallintaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTH6053-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Talotekniikka (IH)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 30

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Lisbeth Smolander

Vastuuopettaja

Lisbeth Smolander

Ryhmät

  • ITNS21
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa keskeisimmät funktiomuunnokset

Sisältö

- sarja
- potenssisarja
- fourier'n sarja
- fourier muunnos
- laplace muunnos
- matemaattinen mallintaminen

Aika ja paikka

Toisen opiskeluvuoden syksy: 29.8.-16.12.2022.

Oppimateriaalit

- Tuomilehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen, Surakka: Insinöörin matematiikka, Edita, ISBN 978-951-37-6352-7.
- Opettajan materiaali Moodle-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Luentoja, harjoituksia sekä itsenäistä opiskelua oman alan sovelluksissa hyödynnettävistä matemaattisista menetelmistä. Opintojakson aikana tehdään kaksi välikoetta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikokeiden ajankohdat sovitaan tunneilla etenemisen mukaan. Loppukoe joulukuussa 2022 työjärjestyksen mukaisena aikana. Samalla sisällöllä kokeen voi uusia kaksi kertaa 31.5.2023 asti. Uusintakokeista ilmoitetaan Moodle-oppimisympäristössä. Tätä opintojaksoa ei voi suorittaa EXAMissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa myös loppukokeella joulukuussa 2022.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Luentoja ja harjoituksia 55 tuntia
- Itsenäistä opiskelua 80 tuntia
- Yhteensä 135 tuntia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kahteen välikokeeseen ja laskuharjoituksiin. Jos pistemääräsi on
- alle 35 % maksimipistemäärästä: arvosana 0,
- 35 % - 47,75 % maksimista: arvosana 1,
- 47,75 % - 60,5 % maksimista: arvosana 2,
- 60,5 % - 73,25 % maksimista: arvosana 3,
- 73,25 % - 86 % maksimista: arvosana 4 ja
- yli 86 % maksimista: arvosana 5.

Hylätty (0)

Tyydyttävän osaamisen kriteerit ovat jääneet tavoittamatta, jolloin puutteita on sekä funktiomuunnosten että mallintamisen käsitteissä ja perustiedoissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Osaat käyttää keskeisiä/yksittäisiä matematiikan käsitteitä ja hallitset osaamisalueen perustiedot.
- Osaat toimia käytännön ongelmia ratkaistaessa tarkoituksenmukaisesti, joskin toimintasi voi olla hapuilevaa.
- Osaat toimia ohjeiden mukaisesti ja käyttää matematiikkaa perustehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- Osaat käyttää johdonmukaisesti matematiikan käsitteitä ja hallitset osaamisalueen perustiedot.
- Osaat valita tarkoituksenmukaisia tapoja mallintaa yksinkertaisia käytännöno ngelmia.
- Osaat ratkaista käytännön perustehtäviä ja arvioida omaa osaamistasi.
- Osaat soveltaa osaamistasi perustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Osaat käyttää matemaattisia termejä ja käsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.
- Osaat mallintaa käytännön ongelmia matemaattisesti ja ratkaista ne sekä arvioida ratkaisujen oikeellisuutta.
- Osaat soveltaa matematiikkaa erilaisissa käytännön tehtävissä ja tilanteissa.