Siirry suoraan sisältöön

Rakennusautomaation sovellussuunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTH6047-LTA22L1

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Talotekniikka (IH)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Kirsi Mustonen
  • Virtuaali_Niko Puuronen

Vastuuopettaja

Kirsi Mustonen

Ryhmät

  • LTHNS19
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa kokonaisvaltaisesti taloteknisen suunnitteluprojektin, jossa huomioidaan järjestelmän kaikkien osa-alueiden integraatio ja yhteensopivuus.Opiskelija osaa ottaa suunnittelussa huomioon taloudelliset ja projektityöskentelyn reunaehdot.

Sisältö

Määräysten asettamat vaatimukset talotekniikan suunnittelussaTaloteknisen projektin osa-alueetSähköjärjestelmien automaatioLVI-järjestelmien automaatioTaloteknisen projektin sidosryhmätTaloteknisen projektin kokonaisuuden suunnittelu

Opetusmenetelmät

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät rakennusautomaatiojärjestelmän rakenteen ja perustoiminnot. Lisäksi ymmärrät mitä asioita LVI- tai sähkösuunnittelijan täytyy ottaa huomioon rakennusautomaatiojärjestelmän osalta. Osaat myös toteuttaa pienimuotoisen automaatiojärjestelmän.

Opintojaksolla käsitellään:
- rakennusautomaatiojärjestelmän rakenne
- määräysten asettamat vaatimukset rakennusautomaation suunnittelussa
- taloteknisen projektin sidosryhmät
- laboratoriotyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja ohjattu työskentely 50h, itsenäinen työskentely sisältäen oppimistehtävät ja harjoitustyöt n. 80h.

Arviointiasteikko

H-5