Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 4 (1 op)

Toteutuksen tunnus: LTH6045-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Talotekniikka (IH)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 70

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Johanna Luostarinen

Vastuuopettaja

Johanna Luostarinen

Ryhmät

  • LTHNS20
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka

Tavoitteet

Kohti työelämää (1 op)
- Osaat pitää yllä työkykyä, toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- Osaat arvioida osaamistaan ja suunnitella osaamisensa kehittämistä
- Osaat markkinoida osaamistasi ja työpanostasi sekä dokumentein että henkilökohtaisten tapaamisten avulla
- Osaat hakea oman alan työelämäkontakteja ja tiedät oman alan ja yleiset työelämän pelisäännöt
- Olet tietoinen oman alan ammatilliseen järjestäytymiseen liittyvistä periaatteista

Sisältö

- Työnhaku, oman osaamisen näkyväksi tekeminen ja haastatteluihin valmistautuminen
- Yritysvierailujen järjestäminen ja aktiivinen osallistuminen yritysvierailuihin tai vierailijaluentojen seuraaminen
- Yhteyksien luominen työnantajiin, alan toimijoihin ja sidosryhmiin
- Rekrytointitapoihin perehtyminen ja rekrytointiyrityksiin tutustuminen
- Kehityskeskustelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot, vierailut ja annetut tehtävät 18 h, kehityskeskustelu ja HOPSin päivitys 5 h, oman osaamisen ja kehittymisen arviointi 4h.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Annettujen tehtävien tekeminen
Kehityskeskusteluun valmistautuminen ja osallistuminen
Työnhaku- ja jatkokoulutussuunnitelmat

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppitunneille, infoihin ja vierailuihin osallistumisen, kehityskeskustelussa käymisen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemisen perusteella. Tämän lisäksi annetut tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettuna ajallaan.