Siirry suoraan sisältöön

Professional Communication in English (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTH6040-LTA22L1

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 12.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Liisa Sandvall

Vastuuopettaja

Liisa Sandvall

Ryhmät

  • LTHNS19
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija selviytyy työelämässä englannin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti, myös vaativammissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa toimia englanninkielisissä projekteissa ja englanninkielisissä kokouksissa ja osaa kuvata teknisen prosessin kirjallisesti ja suullisesti ja osaa lukea vaativampia oman alan teknisiä tekstejä. Hän myös osaa laatia tiivistelmän lukemastaan teknisestä tekstistä. Opiskelija osaa toimia messuilla esittelijänä.

Sisältö

työelämän suulliset ja kirjallisettilanteet, projektissa toimiminen ja siihen liittyvät dokumentit ja suulliset esitykset, erilaiset kokoukset ja prosessin kuvaus, tekninen ja tieteellinen kirjoittaminen, tiivistelmän laatiminen, abstraktin kirjoittaminen

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opit taitoja, joilla selviydyt työelämässä englannin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti, myös vaativammissa kielenkäyttötilanteissa. Opit projektinhallinnan sanastoa ja toimintaa projekteissa englannin kielellä. Opit englanninkielistä kokoussanastoa ja -fraaseja sekä kokouskäytäntöjä. Tutustut miten toimitaan messuilla englannin kielellä ja osaat toimia messuesittelijänä. Opit myös kuvaamaan teknistä prosessia suullisesti ja kirjallisesti sekä lukemaan vaativampia alan tekstejä. Opit myös laatimaan tiivistelmän lukemastasi teknisestä tekstistä sekä tutustut akateemiseen kirjoittamiseen.

Sisältö
Suomeksi
työelämän suulliset ja kirjallisettilanteet, projektissa toimiminen ja siihen liittyvät dokumentit ja suulliset esitykset, erilaiset kokoukset ja prosessin kuvaus, tekninen ja tieteellinen kirjoittaminen, tiivistelmän laatiminen, abstraktin kirjoittaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetusta 30tuntia, itsenäistä työtä 50 tuntia.

Arviointiasteikko

H-5