Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 3 (1 op)

Toteutuksen tunnus: LTH6039-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Talotekniikka (IH)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Johanna Luostarinen

Vastuuopettaja

Johanna Luostarinen

Ryhmät

  • LTHNS20
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka

Tavoitteet

Ammattilaiseksi kehittyminen (1 op)
- osaat tunnistaa oman ammatillisen kehittymisesi ja osaat arvioida osaamistasi kriittisesti asettaen kehittymistavoitteita
- osaat toimia opinnoissasi työelämän käytänteiden mukaisesti lähes ammattilaisen tavoin
- osaat pitää huolta opiskeluhyvinvoinnista ja ymmärtää sen merkityksen myös opiskeluyhteisön kannalta
- osaat pitää yllä opiskelumotivaatiota ja tarvittaessa pyytää tukea vaikeina hetkinä
- osaat suunnitella oman ajankäytösi ja priorisoida asioita siten, että opinnot etenevätosaat antaa kehittävää palautetta

Sisältö

- kehityskeskustelu
- Yritysvierailujen järjestäminen ja aktiivinen osallistuminen yritysvierailuihin tai vierailijaluentojen seuraaminen
- Yhteyksien luominen työnantajiin, alan toimijoihin ja sidosryhmiin
- oman osaamisen arviointi ja osaamisen näkyväksi tekeminen, kehittymistarpeet
- opiskeluhyvinvointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja annetut tehtävät 15 h, kehityskeskustelu ja HOPSin päivitys 4 h, oman osaamisen ja kehittymisen arviointi 8 h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

- Kehityskeskustelun käyminen
- Oman osaamisen ja kehittymisen arviointi
- HOPSin päivitys
- Annettujen tehtävien tekeminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppitunneille, infoihin ja vierailuihin osallistumisen, kehityskeskustelussa käymisen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemisen perusteella. Tämän lisäksi annetut tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettuna ajallaan.