Siirry suoraan sisältöön

Käyttöliittymät ja tiedonsiirto (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTH6034-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 15.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Talotekniikka (IH)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 30

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Kirsi Mustonen

Vastuuopettaja

Kirsi Mustonen

Ryhmät

  • LTHNS20
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa huomioida käyttäjän käyttöliittymän määrittelyssä.Opiskelija ymmärtää ihmisten erilaisuudet järjestelmien käyttäjinä.Opiskelija osaa toteuttaa käyttöliittymän valitussa automaatioympäristössä.Opiskelija ymmärtää lähiverkkojen topologian ja toteutustavat.Opiskelija ymmärtää lähiverkkokytkimillä toteutetun IP-verkon peruskäsitteet.Opiskelija ymmärtää automaatiossa käytettävien väylien ominaisuudet ja osaa liittää erilaisia automaatiolaitteita toisiinsa.

Sisältö

Käytettävyyden psykologia. Käytettävyyteen vaikuttavat tekijät; käytettävyyden osatekijät.Sarjaliikenteen kehysrakenne, lähiverkkojen yleinen rakenne, OSI-malli, automaatioympäristön tiedonsiirtotekniikat ja väylät, hajautettu I/O, yleisimmät kenttäväylät.

Opetusmenetelmät

Opintojakson suoritettuasi tunnet lähiverkkojen ja kenttäväylien peruskäsitteet, topologiat ja toteutustavat. Lisäksi tunnet automaatiossa käytettävien väylien ominaisuudet ja niiden käytön automaatiojärjestelmissä. Osaat myös toteuttaa kenttäväylään pohjautuvan järjestelmän. Ymmärrät tietoturvan merkityksen tiedonsiirrossa.

Opintojaksolla käsitellään:
- TCP/IP
- yleisimmät rakennusautomaation kenttäväylät
- tietoturva
- laboratoriotyöt.

Arviointiasteikko

H-5