Siirry suoraan sisältöön

English for Building Services Engineering (2 op)

Toteutuksen tunnus: LTH6026-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

19.09.2022 - 02.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

20 - 30

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Liisa Sandvall

Vastuuopettaja

Liisa Sandvall

Ryhmät

  • LTHNS20
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee laajemmin oman alansa ammattisanastoa ja osaa kertoa Suomen teollisuudesta ja erityisesti oman alansa teollisuudesta. Hän osaa esitellä yritystoimintaa ja yksittäisen yrityksen, osaa toimia oman alan jokapäiväisissä vaativammissakin kielenkäyttötilanteissa suullisesti ja kirjallisesti sekä osaa pitää suullisen esityksen.

Sisältö

talotekniikan ammattisanasto, Suomen teollisuusaloihin tutustuminen ja niistä kertominen, yritysesittely, asiakaspalvelutilanteet (suullisesti ja kirjalisesti), raportointi suullisesti ja kirjallisesti työelämän tilanteissa

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opit laajemmin talotekniikan ammattisanastoa. Opit englanniksi liiketoimintaan liittyvää sanastoa ja käsitteitä sekä kertomaan Suomen teollisuudesta ja erityisesti oman alasi teollisuudesta. Opit esittelemään yritystoimintaa ja yksittäisen yrityksen, Opit myös raportoinnin perusteita englanniksi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointiasteikko

H-5