Siirry suoraan sisältöön

Ilmanvaihtojärjestelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTH6023-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Talotekniikka (IH)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Timo Ronkainen

Vastuuopettaja

Timo Ronkainen

Ryhmät

  • ITNS21
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteet ovat, että opiskelija osaa kuvailla asuinrakennuksen ilmanvaihtojärjestelmien toimintaperiaatteet, tuntee erilaiset ilmanvaihtoratkaisut, osaa perustella ilmanvaihdon ja ilmastoinnin tarpeet erilaisissa rakennuksissa, osaa selvittää viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä, tuntee ja osaa tulkita lakien, asetusten, ohjeiden sekä sisäilmastoluokituksen mukaisia ilmanvaihtoon liittyviä määräyksiä ja ohjeita, osaa tulkita ja laatia IV-dokumentteja ja osaa suorittaa ilmanvaihtoon liittyviä mittauksia ja säätöjä

Sisältö

Opintojakson keskeinen sisältö on: Ilmanvaihdon määräykset ja ohjeet, Ilmanvaihdon tarpeet rakennuksissa, ilmanvaihdon toiminnallisuus- ja energiatehokkuus, kanaviston ja komponenttien mitoitus ja ilmanvaihdon laboratoriotyöt.

Oppimateriaalit

Moodle oppimisympäristössä jaettu materiaali

Opetusmenetelmät

Opintojakson osaamistavoitteet ovat, että opiskelija osaa kuvailla asuinrakennuksen ilmanvaihtojärjestelmien toimintaperiaatteet, tuntee erilaiset ilmanvaihtoratkaisut, osaa perustella ilmanvaihdon ja ilmastoinnin tarpeet erilaisissa rakennuksissa, osaa selvittää viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä, tuntee ja osaa tulkita lakien, asetusten, ohjeiden sekä sisäilmastoluokituksen mukaisia ilmanvaihtoon liittyviä määräyksiä ja ohjeita, osaa tulkita ja laatia IV-dokumentteja ja osaa suorittaa ilmanvaihtoon liittyviä mittauksia ja säätöjä

Opintojakson keskeinen sisältö on: Ilmanvaihdon määräykset ja ohjeet, Ilmanvaihdon tarpeet rakennuksissa, ilmanvaihdon toiminnallisuus- ja energiatehokkuus, kanaviston ja komponenttien mitoitus ja ilmanvaihdon laboratoriotyöt

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ulkopuolisia luennoitsijoita mitoitus- ja suunnitteluohjelmien käytöstä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja laboratorioharjoitukset yhteensä 55 h, itsenäiset lasku- ja suunnitteluharjoitukset 50 h, itsenäinen tiedonhankinta ja aineistoihin perehtyminen 30 h. Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa toimia yksinkertaisia ongelmia ratkaistaessa tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaisesti ja ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tapoja ratkaista ongelmia. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan perustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää kurssin termejä ja käsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.
Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa.

Esitietovaatimukset

Talotekniikan perusteet