Siirry suoraan sisältöön

Yritystalous (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTH6019-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Talotekniikka (IH)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 45

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Markku Havu

Vastuuopettaja

Markku Havu

Ryhmät

  • ITNS21
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa soveltaa yritystalouden tietoja toimintansa suunnittelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa toimiessaan yrittäjänä tai yrityksessä vastuullisessa tehtävässä
- tuntee yrittäjyyden edellytykset ja vaatimukset
- tuntee yrityksen perustamisen toimenpiteet
- osaa tehdä yritykselle liiketoimintasuunnitelman

Sisältö

-kansantalouden perusteet
-yrittäjyys, omat yrittäjäominaisuudet, yritysidea ja sen arviointi, liiketoimintasuunnitelma, perustamisen eri vaiheet, yritysmuodot ja niiden tunnuspiirteet, eri rahoituslähteiden ja avustusmuotojen kartoitus, liikeidean kannattavuuden arviointi, verotus ja muut lakisääteiset velvoitteet, oikeuksien suojaaminen, vaihtoehtoja uuden yrityksen perustamiselle, yrityksen käytännön perustamistoimet, viranomaisluvat ja ilmoitukset
-markkinoinnin perusteet
-yrityksen sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen perusteet

Oppimateriaalit

-Moodlessa oleva materiaali
-Perustajanopas (Uusyrityskeskus)

Opetusmenetelmät

Opiskelija
- osaa soveltaa yritystalouden tietoja toimintansa suunnittelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa toimiessaan yrittäjänä tai yrityksessä vastuullisessa tehtävässä
- tuntee yrittäjyyden edellytykset ja vaatimukset
- tuntee yrityksen perustamisen toimenpiteet
- osaa tehdä yritykselle liiketoimintasuunnitelman

Sisältö
- yrityksen sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen perusteet
--katetuottolaskenta
--tuotekohtainen kustannuslaskenta
--tuotteen hinnoittelu
--investointilaskelmat
--tiinpäätöksen tunnusluvut ja niiden tulkinta
- yrittäjyys, omat yrittäjäominaisuudet, yritysidea ja sen arviointi, liiketoimintasuunnitelma, perustamisen eri vaiheet, yritysmuodot ja niiden tunnuspiirteet, eri rahoituslähteiden ja avustusmuotojen kartoitus, liikeidean kannattavuuden arviointi, yritys- ja arvonlisäverotus ja muut lakisääteiset velvoitteet, oikeuksien suojaaminen, vaihtoehtoja uuden yrityksen perustamiselle, yrityksen käytännön perustamistoimet, viranomaisluvat ja ilmoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-välikokeet sovitaan opintojaksolla
-uusinta- ja korotustentit EXAM-järjestelmässä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-lähiopetus 55 tuntia
-opiskelijan itsenäinen työskentely 78 tuntia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-kaksi välikoetta, joiden painoarvo yhteensä 50%
-harjoitustyö 'Yrityksen liiketoimintasuunnitelma' painoarvo 50%