Siirry suoraan sisältöön

Integraalilaskenta ja differentiaalilaskenta (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTH6011-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 45

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Aki Summanen

Vastuuopettaja

Aki Summanen

Ryhmät

  • IRAS22
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Tavoitteena on kehittää valmiuksia tekniikan sovellusten matemaattiseen käsittelyyn.

Opiskelija
- osaa funktion hetkellisen ja kokonaismuutoksen laskemisen
- ymmärtää keskeisimmät derivointi- ja integrointisäännöt
- osaa soveltaa differentiaalilaskennan ja integraalilaskenna käsitteitä käytännön ongelmien ratkaisussa.

Sisältö

- raja-arvo
- derivaatta
- differentiaali ja virhekaavat
- ääriarvot
- integraali

Aika ja paikka

9.1.2023-12.5.2023 Wärtsilä-kampus ja etäyhteydet

Oppimateriaalit

- Ari Tuomilehto ja muut: Insinöörin matematiikka, Edita
- Opettajan materiaalit Moodlessa
- Nspire-laskin

Opetusmenetelmät

Etäluentoja, harjoituksia ja itsenäistä opiskelua. Suoritus: kaksi välikoetta tai loppukoe. Arvostelu: välikokeiden/loppukokeen kokonaispistemäärän perusteella.

Tavoitteena on, että opiskelija oppii käyttämään integraali- ja differentiaalilaskennan käsitteitä ja menetelmiä oman alan käytännön ongelmien ratkaisuissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikokeiden ajankohdat sovitaan kurssin aikana. Halukkaille järjestetään loppukoe toukokuussa 2023. Uusintakokeesta sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssin voi suorittaa myös loppukokeella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Etäluentoja 28 tuntia
- Itsenäistä opiskelua 62 tuntia
- Yhteensä 90 tuntia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu välikokeisiin/loppukokeeseen.
• opiskelijan pistemäärä alle 34 % maksimipistemäärästä arvosana 0,
• 34 % - 46 % maksimista arvosana 1,
• 47 % - 59 % maksimista arvosana 2,
• 60 % - 72 % maksimista arvosana 3,
• 73 % - 85 % maksimista arvosana 4 ja
• vähintään 86 % maksimista arvosana 5.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

• Opiskelija osaa käyttää keskeisiä/yksittäisiä differentiaali- ja integraalilaskennan käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
• Opiskelija osaa toimia yksinkertaisia differentiaali- ja integraalilaskennan ongelmia ratkaistaessa tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla hapuilevaa.
• Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaisesti ja ratkaista differentiaali- ja integraalilaskennan perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti differentiaali- ja integraalilaskennan käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
• Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tapoja mallintaa yksinkertaisia differentiaali- ja integraalilaskennan ongelmia.
• Opiskelija osaa ratkaista differentiaali- ja integraalilaskennan perustehtäviä ja osaa arvioida omaa osaamistaan.
• Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan perustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

• Opiskelija osaa käyttää differentiaali- ja integraalilaskennan termejä ja käsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.
• Opiskelija osaa mallintaa yksinkertaisia differentiaali- ja integraalilaskennan ongelmia ja ratkaista ne sekä arvioida ratkaisujen oikeellisuutta.
• Opiskelija osaa soveltaa differentiaali- ja integraalilaskennan osaamistaan erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa.

Esitietovaatimukset

Algebra ja geometria