Siirry suoraan sisältöön

Järjestelmäintegraatio (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTD7024-LTA22M1

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 27.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Jarmo Talvivaara

Vastuuopettaja

Jarmo Talvivaara

Ryhmät

  • LTDNS19
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2019

Tavoitteet

-

Sisältö

Integraatioarkkitehtuurit (point-to-point, hub-and-spokes), keskitetyt integraatioratkaisut, palvelulähtöinen arkkitehtuuri ja integraatio.
Ohjelmistorobotiikka integroinnissa.
Tekoälyn avustama automaatio integroinnissa.

Aika ja paikka

Luento- ja harjoitustunnit lukujärjestyksen mukaisesti.
Toteutus verkkoopintoina.

Oppimateriaalit

Materiaalit jaetaan opintojakson aikana verkko-opiskeluympäristössä.

Opetusmenetelmät

Sisältö opintojaksokuvauksen mukaisesti.
Verkkoluennot, harjoitustehtävien teko itsenäisesti sekä ohjatut harjoitukset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Opintojakson suoritus perustuu harjoitustehtävien tekemiseen.
Tutkintosäännön mukaiset uusintakerrat toteutuksen jälkeen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

luennot ja harjoitukset, itsenäinen yksilö- ja ryhmätyöskentely, ohjattuihin harjoitustunteihin osallistuminen.

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisältö-kuvauksen mukaisesti. Esitellään tarkemmin opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi asteikolla 0-5.
Arviointi pohjautuu opintojakson eri osissa tehtävien pakollisten harjoitustehtävien hyväksyttyyn suorittamiseen.

Hylätty (0)

Arviointitason kriteerit kuvataan harjoitustehtävittäin, jotka saatavissa opintojakson aikana.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointitason kriteerit kuvataan harjoitustehtävittäin, jotka saatavissa opintojakson aikana.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointitason kriteerit kuvataan harjoitustehtävittäin, jotka saatavissa opintojakson aikana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointitason kriteerit kuvataan harjoitustehtävittäin, jotka saatavissa opintojakson aikana.