Siirry suoraan sisältöön

Yritysjärjestelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTD7020-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 06.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 70

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Jyri Kemppainen
  • Jarmo Talvivaara

Vastuuopettaja

Jarmo Talvivaara

Ryhmät

  • DTNS21
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee, osaa soveltaa ja arvioida nykyaikaisten tietojärjestelmien merkityksen liiketoiminnan ja prosessien tukemisessa
- tuntee, osaa soveltaa ja arvioida tietojärjestelmien käyttöönottoa ja käyttöä organisaatioiden tyypillisten arvoketjujen tukemisessa (esim. SCM, SCOR-malli)
- ymmärtää ja osaa arvioida tietojärjestelmien ja tietovarastojen merkityksen tietojohtamisen, liiketoimintatiedon ja päätöksenteon tuen näkökulmasta
- tutustuu mm. logistiikan, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, tuotekehityksen tietojärjestelmiin sekä toimistoautomaation sekä työryhmäsovellusten perusteisiin
- osaa soveltaa yritysten erilaisten tietojärjestelmien käyttöönoton periaatteita
- osaa määritellä ja rakentaa IT-infrastruktuurin huomioiden organisaation/yrityksen liiketoiminnan tarpeet
- tekee käytännössä jonkin opintojaksossa käsitellyn tietojärjestelmän/palvelun asennuksen ja käyttöönoton

Sisältö

Business-teknologia: liiketoiminta ja IT.
Yritysten IT- infrastruktuurit ja -arkkitehtuurit.
Operatiiviset järjestelmät.
Tietoturvan perusteet.
Tietohallinnon perusteet.
Liiketoimintatietojen hallinta ja liiketoimintaprosessit (data- ja järjestelmäintegraatio, migraatio, analytiikka).

Aika ja paikka

Luento- ja harjoitustunnit lukujärjestyksen mukaisesti.
Toteutus verkkoopintoina.

Oppimateriaalit

Materiaalit jaetaan opintojakson aikana verkko-opiskeluympäristössä.

Opetusmenetelmät

Sisältö opintojaksokuvauksen mukaisesti.
Verkkoluennot, harjoitustehtävien teko yksilö- ja ryhmätyönä (tehtäväkohtaisesti määriteltynä), ohjatut harjoitukset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tutkintosäännön mukaiset uusintakerrat toteutuksen jälkeen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

luennot ja harjoitukset, itsenäinen yksilö- ja ryhmätyöskentely, ohjattuihin harjoitustunteihin osallistuminen.

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisältö-kuvauksen mukaisesti. Esitellään tarkemmin opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi asteikolla 0-5.
Arviointi pohjautuu opintojakson eri osissa tehtävien pakollisten harjoitustehtävien hyväksyttyyn suorittamiseen.

Hylätty (0)

Arviointitason kriteerit kuvataan harjoitustehtävittäin, jotka saatavissa opintojakson aikana.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointitason kriteerit kuvataan harjoitustehtävittäin, jotka saatavissa opintojakson aikana.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointitason kriteerit kuvataan harjoitustehtävittäin, jotka saatavissa opintojakson aikana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointitason kriteerit kuvataan harjoitustehtävittäin, jotka saatavissa opintojakson aikana.