Siirry suoraan sisältöön

Liiketoimintaprosessien mallintaminen ja kehittäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTD7019-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 04.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 70

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Jari Uimonen
  • Jarmo Talvivaara

Vastuuopettaja

Jarmo Talvivaara

Ryhmät

  • DTNS21
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija tuntee prosessiajattelun perusteet ja organisaatioiden strategian sekä toiminnan liiketoimintaprosessien tasolla.
Opiskelija osaa tunnistaa toimintokeskeisen ja prosessiperustaisen organisaation eroja, etuja ja haasteita.
Opiskelija osaa tunnistaa, mallintaa ja arvioida organisaatioille tyypillisiä toimintaprosesseja.
Käytännön harjoittelu kohdistetaan johonkin aitoon, olemassa olevaan kohdeorganisaatioon.
Opiskelija osaa mallintaa liiketoimintaprosesseja ja tuntee yleisimpiä kuvaustapoja.
Opiskelija osaa käyttää jotain case-välinettä (esim. Microsoft Visio) liiketoimintaprosessien mallintamiseen.
Opiskelija tuntee prosessien mittaamisen ja arvioinnin perusteet sekä teoriassa että käytännön tasolla.
Opiskelija tekee prosessianalyysin jonkin kohdeorganisaation prosesseista.
Opiskelija tutustuu liiketoimintaprosessien ja organisaation IT-ratkaisuiden suhteeseen ja tyypillisiin haasteisiin sekä kehityskohteisiin.
Opiskelija osaa käyttää jotain case-välinettä liiketoimintaprosessien automatisointiin.

Sisältö

Prosessiajattelu, prosessien tunnistaminen, mallintaminen
Prosessien mallintamisen tasot ja standardit/notaatiot (BPMN, descriptive, executable)
Mittaaminen-arviointi-kehittäminen, PDCA/DMAIC -sykli, jatkuva parantaminen
Prosessien automatisointi (BPEL, RPA), älykäs automaatio, työkaluja

Aika ja paikka

Luento- ja harjoitustunnit lukujärjestyksen mukaisesti.
Toteutus verkkoopintoina.

Oppimateriaalit

Materiaalit jaetaan opintojakson aikana verkko-opiskeluympäristössä.

Opetusmenetelmät

Sisältö opintojaksokuvauksen mukaisesti.
Verkkoluennot, harjoitustehtävien teko yksilö- ja ryhmätyönä (tehtäväkohtaisesti määriteltynä), ohjatut harjoitukset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tutkintosäännön mukaiset uusintakerrat toteutuksen jälkeen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luento- ja ohjevideotallenteiden läpikäynti ja asiaan tutustuminen
Tehtäväantoihin tutustuminen ja harjoitustehtävien tekeminen
Itsenäinen työskentely
Lukujärjestyksiin varattuihin ohjattujen harjoituskertoihin osallistuminen.

Sisällön jaksotus

Prosessiajattelun perusteet
Prosessien tunnistaminen
Prosessien mallintaminen
Prosessien mittaaminen
Prosessien arviointi ja parantaminen
Prosessien automatisoinnin perusteet

Esitellään tarkemmin opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi asteikolla 0-5.
Arviointi pohjautuu opintojakson eri osissa tehtävien pakollisten harjoitustehtävien hyväksyttyyn suorittamiseen.

Hylätty (0)

Arviointitason kriteerit kuvataan harjoitustehtävittäin, jotka saatavissa opintojakson aikana.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointitason kriteerit kuvataan harjoitustehtävittäin, jotka saatavissa opintojakson aikana.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointitason kriteerit kuvataan harjoitustehtävittäin, jotka saatavissa opintojakson aikana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointitason kriteerit kuvataan harjoitustehtävittäin, jotka saatavissa opintojakson aikana.