Siirry suoraan sisältöön

Johdanto digitaaliseen liiketoimintaan (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTD7018-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 70

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Sanna Kukkasniemi
  • Jarmo Talvivaara

Vastuuopettaja

Sanna Kukkasniemi

Ryhmät

  • DTNS21
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

- tunnet sähköisen kaupankäynnin liiketoimintaa ohjaavat seikat
- tunnistat muutokset, joita liiketoimintaprosesseissa tarvitaan otettaessa tietoverkot keskeiseksi osaksi yrityksen liiketoimintaa
- osaat arvioida asiakkuuden ja markkinoinnin muutosta siirryttäessä verkkoon
- tiedät erilaisia maksutapoja sekä tietoturvaan liittyviä perusasioita sähköisessä kaupassa
- tunnistat erilaiset sähköisen liiketoiminnan arvoketjut.tutustut sähköiseen kauppaan liittyviin lakeihin ja säädöksiin
- tutustut eri sähköisen kaupan toteutusvaihtoehtoihin niin pk- kuin suurille yrityksille
- osaat asentaa sähköisen kauppapaikan ja ottaa sen käyttöön

Sisältö

Mitä sähköinen liiketoiminta on, mitä siihen kuuluu?
Asiakkuus ja markkinointi verkossa
Sähköinen maksaminen
Verkkokaupan turvallisuus
Kaupankäyntiin liittyvät lait ja säädökset
Arvoketjut ja logistiikka (kivijalkamyymälä vs. verkkokauppa)
Sähköisen kauppapaikan toteutusvaihtoehtoja, verkkokauppaympäristöt- ja alustat (on-premise pilvipalvelut, hybridit)
Lohkoketju -teknologiat digitaalisen liiketoiminnan tukena (esim. virtuaalivaluutat ja maksaminen, älykkäät sopimukset, shared ledgers)
Lisätyn ja virtuaalitodellisuuden ratkaisut digitaalisen liiketoiminnan tukena
Tekoäly ja automaatio digitaalisessa liiketoiminnassa
Case: sähköisen kauppapaikan liiketoimintasuunnitelma
Sähköisen kauppapaikan asennus, käyttöönotto ja konfigurointi

Aika ja paikka

Luento- ja harjoitustunnit lukujärjestyksen mukaisesti.
Toteutus verkkoopintoina.

Oppimateriaalit

Materiaalit jaetaan opintojakson aikana kurssin verkko-opiskeluympäristössä.

Opetusmenetelmät

Sisältö opintojaksokuvauksen mukaisesti.
Verkkoluennot, harjoitustehtävien teko yksilö- ja ryhmätyönä (tehtäväkohtaisesti määriteltynä), ohjatut harjoitukset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tutkintosäännön mukaiset uusintamahdollisuudet opintojakson päättymisen jälkeen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Digitaalisen liiketoiminnan perusteet; luennot ja harjoitukset, itsenäinen työskentely, ohjaukseen osallistuminen
Verkkokauppaharjoitukset; harjoituksien teko, itsenäinen työskentely, ohjattuihin harjoitustunteihin osallistuminen.

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisältö-kuvauksen mukaisesti. Esitellään tarkemmin opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osioittain määriteltyjen pakollisten harjoitustehtävien suoritus hyväksytysti.
Harjoituksien suorittaminen (tehtävittäin määritellysti) yksilö- tai ryhmätyönä.

Hylätty (0)

Tehtäväkohtaisesti opintojakson aikana.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kuvattu tehtäväkohtaisesti. Kuvaukset saatavilla opintojakson aikana.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kuvattu tehtäväkohtaisesti. Kuvaukset saatavilla opintojakson aikana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kuvattu tehtäväkohtaisesti. Kuvaukset saatavilla opintojakson aikana.