Siirry suoraan sisältöön

Efektiohjelmointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTD7016-LTA22M1

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 06.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Anssi Gröhn

Vastuuopettaja

Anssi Gröhn

Ryhmät

  • LTDNS19
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2019

Tavoitteet

Tavoitteena ottaa haltuun menetelmät pelituntuman/tunnelman ja ulkoasun kehittämiseen visuaalisten efektien avulla.

Sisältö

Varjostinohjelmointi ​
Tweenausmenetelmät​
Partikkelijärjestelmät ja niillä luotavat efektit​
Jälkikäsittelyefektit ​
Valaistus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisajankäyttö 133h. Itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävät 96h, ohjausta 32h, palaute ja itsearviointi 5h.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi Bloomin taksonomian mukaan:

Perustaso: (1)

Osoitat, että tiedät ja ymmärrät miten oppimistavoitteissa vaaditut mainitut asiat toimivat.

Edistynyt taso: (3)

Osoitat, että osaat soveltaa oppimistavoitteissa mainittuja asioita eri tilanteissa kuin mitä Moodle-työtilan materiaaleissa esitetty.

Tavoiteltava taso: (5)

Osoitat, että osaat luoda täysin uusia ratkaisuja oppimistavoitteissa mainittujen asioiden avulla tai soveltaa niitä täysin erilaisissa tilanteissa aiempaan nähden.

Osoitat, että osaat arvioida ja perustella miksi mitäkin oppimistavoitteissa mainittua asiaa voi ja kannattaa soveltaa tekemälläsi tavalla uusissa tilanteissa.

Jokainen oppimistehtävä pisteytetään edellä mainitulla tavalla asteikolla 0-5.

Lopullinen opintojakson arvosana lasketaan kaavalla:

Pisteet = Yhteenlasketut pisteet oppimistehtävistäsi
Max = Oppimistehtävistä saatava maksimipistemäärä

Lopullinen opintojakson arvosana = (Pisteet / Max) * 5.

Esitietovaatimukset

Syventävä pelikehitys
C++-ohjelmointi
Matematiikkaa ohjelmoijille

Tai vastaavat tiedot ja taidot.