Siirry suoraan sisältöön

Sovellusarkkitehtuurit (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTD7011-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 21.10.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 70

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Petri Laitinen

Vastuuopettaja

Petri Laitinen

Ryhmät

  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023
  • DTNS21
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

-

Sisältö

Nykyaikaiset sovellusarkkitehtuurit, kuten N-tier, MVC, palveluorientaatio, mikropalveluarkkitehtuuri.
Tapahtumapohjainen arkkitehtuuri (EDA) ja hajautetun järjestelmän viestintämekanismit, kuten MQTT, ZeroMQ ja RabbitMQ.
Keskeiset suunnittelumallit.
Arkkitehtuurien mallintaminen: UML, ArchimateDocker-säiliöt.

Oppimateriaalit

Doom, Claude: Business Information Management, 2013.
Babar A., Brown A.W, Koskimies K., Mistrik I.: Agile Software Architecture: Aligning Agile Processes and Software Architectures. Elsevier Science & Technology, 2013.
Richards, M., Ford, H.: Fundamentals of Software Architecture. O'Reilly, 2020. (Saatavana opiskelijan kirjastopalveluista Safari O'Reillyn osiosta.)
Freeman E., Robson E.: Head First Design Patterns. O'Reilly. (Saatavana opiskelijan kirjastopalveluista Safari O'Reillyn osiosta.)

Opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija tuntee arkkitehtuurityön tarkoituksen ja keskeiset tehtävät.
Opiskelija tuntee nykyaikaiset sovellusarkkitehtuurimallit.
Opiskelija tuntee keskeiset sovellusten väliset liitosmekanismit ja niissä sovelletut tiedon esittämisen tavat.
Opiskelija tuntee keskeiset sovellusarkkitehtuureihin liittyvät standardit ja kehikot.
Opiskelija osaa soveltaa joitakin suunnittelumalleja ohjelmointityössä.
Opiskelija osaa tulkita arkkitehtuurimalleja ja mallintaa sovellusarkkitehtuurin Archimate® -kielellä tai UML-kielellä.
Opiskelija osaa kuvata omaan toimintaympäristöön liittyvän sovellusarkkitehtuurin.
Opiskelija osaa toteuttaa toimintaympäristöön liittyvän arkkitehtuurin kehittämistehtävän.

Sisältö
Unreal Engine -ympäristön sovellusarkkitehtuuri
Ohjelmointirajapintojen suunnittelusta: REST-arkkitehtuurityyli
Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (Service-Oriented Architecture, SOA)
Tapahtumapohjainen arkkitehtuuri (EDA) ja hajautetun järjestelmän viestintämekanismit
Arkkitehtuurien mallintaminen: Archimate tai UML
Katsaus arkkitehtuuriin liittyviin standardeihin ja kehikoihin
Suunnittelumalleja

Arviointiasteikko

H-5