Siirry suoraan sisältöön

Hajautetut ja samanaikaiset järjestelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTD7010-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

28.02.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Mikko Anttonen

Vastuuopettaja

Mikko Anttonen

Ryhmät

  • DTNS21
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää paikallisen ja hajautetun järjestelmän erot toiminnassa, suunnittelussa ja toteutuksessa
- ymmärtää palvelukeskeisen arkkitehtuurin ja mikropalveluarkkitehtuurin periaatteet
- tuntee tärkeimmät hajautetun järjestelmän pohjana olevat mallit (rakenne-, vuorovaikutus-, vika- ja turvallisuusmallit)
- ymmärtää hajautetun järjestelmän kommunikaation kerrostetun mallin ja eri kerrosten roolit
- tuntee yleisimmät hajautetun avoimet kommunikaatiotekniikat ja osaa käyttää niistä tärkeimpiä
- osaa soveltaa REST-arkkiethtuuria API-suunnittelussa ja -toteutuksessa
- osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen hajautetun järjestelmän protokollineen ja tietoturvakäytänteineen
- ymmärtää järjestelmän samanaikaisuuden aiheuttamat haasteet järjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa
- osaa koordinoida samanaikaisten suoritussäikeiden keskinäisen kommunikaation ja pääsyn yhteisiin resursseihin jollakin yleisesti käytetyllä ohjelmointialustalla
- ymmärtää tapahtumahallinnan tarpeen ja peruskäsitteet hajauteussa järjestelmässä

Sisältö

Hajautetun järjestelmän peruskäsitteet ja haasteet.
Hajautetun järjestelmän mallit (rakenne-, vuorovaikutus-, vika- ja turvallisuusmallit).
Kommunikaatio ja kommunikaatioprotokollat hajautetuissa järjestelmissä.
Hajautetun järjestelmän tietoturva.
Samanaikaisuuden peruskäsitteet ja haasteet.
Säikeiden koordinointi ja säikeiden välinen kommunikaatio.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Ohjelmointi III (tai vastaavat tiedot).