Siirry suoraan sisältöön

Tietorakenteet ja algoritmit II (4 op)

Toteutuksen tunnus: LTD7005-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 14.12.2022

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Mikko Anttonen

Vastuuopettaja

Mikko Anttonen

Ryhmät

  • DTNS21
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

- Opiskelija osaa analysoida rekursiivisia algoritmeja sekä kokeellisesti mitata ja ekstrapoloida ohjelmien aikavaativuutta.
- Opiskelija ymmärtää graafien peruskäsitteet, erilaisten graafien ominaisuudet ja graafien käytön tietorakenteina.
- Opiskelija ymmärtää yleisimpien graafialgoritmien toimintaperiaatteen ja osaa laatia sekä analysoida yksinkertaisia graafialgoritmeja.
- Opiskelija tuntee erilaiset algoritmistrategiat ja osaa soveltaa niitä.
- Opiskelija osaa käyttää massamuistia tehokkaasti ja analysoida massamuistia käyttävien algoritmien aikavaativuuden.

Sisältö

- Algoritmit ja aikavaativuusanalyysi.
- Graafit, graafialgoritmit ja niiden soveltaminen.
- Kokeellinen aktiivisuusanalyysi.
- Massamuistia tehokkaasti käyttävät algoritmit.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Tietorakenteet ja algoritmit I tai vastaavat tiedot ja taidot