Siirry suoraan sisältöön

Tietorakenteet ja algoritmit I (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTD7004-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 20.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Mikko Anttonen

Vastuuopettaja

Mikko Anttonen

Ryhmät

  • DTNS21
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää algoritmien merkityksen ja osaa analysoida yksinkertaisten algoritmien aikavaativuuden kertaluokan.
- Opiskelija osaa perustellusti valita oikean tietorakenteen (abstraktin tietotyypin) kuhunkin käyttötarkoitukseen ja käyttää sitä tehokkaasti.
- Opiskelija osaa käyttää ohjelmointikielensä vakiokirjaston tietorakenteita oikein ja tehokkaasti.
- Opiskelija osaa toteuttaa tietorakenteista listan, puun ja joukon sekä suunnitella ja toteuttaa algoritmin yksinkertaiseen ongelmaan.
- Opiskelija osaa etsiä ja perustellusti valita tarpeisiinsa oikean algoritmin ja soveltaa sitä käytännössä.
- Opiskelija tuntee yleisimmät tietorakenteet
- Opiskelija tuntee miten tietorakenteet voidaan toteuttaa erilaisilla ohjelmointikielillä.
- Opiskelija tuntee rekursion perusteet ja osaa toteuttaa rekursiivisen algoritmin

Sisältö

- Algoritmit ja aikavaativuusanalyysi.
- Abstraktit tietotyypit.
- Tietorakenteiden toteuttaminen.
- Haku- ja lajittelualgoritmit.
- Rekursiiviset algoritmitoteutukset

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Ohjelmointi I ja III suoritettu hyväksytysti, tai vastaavat tiedot ja taidot. Suositeltu: Ohjelmointi II suoritettu hyväksytysti, tai vastaavat tiedot ja taidot.