Siirry suoraan sisältöön

Diskreetit rakenteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTD7002-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 08.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Mikko Anttonen

Vastuuopettaja

Mikko Anttonen

Ryhmät

  • DTNS21
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa loogisen päättelyn perusteet ja käyttää loogisen päättelyn perustyökaluja, totuustauluja, Karnaugh'n karttoja, loogisten lauseiden sieventämisen sekä päättelysäännöt. Opiskelija osaa joukko-opin perusoperaatiotm relaatiot ja funktiot sekä tuntee niiden yhteyden propositiologiikkaan. Opiskelija osaa induktiotodistuksen, hallitsee kombinatoriikan perusteet sekä Boolen algebran perusteet. Opiskelija osaa verkkoteorian perusteet.

Sisältö

Propositiologiikkaa, joukko-oppia, predikaattilogiikkaa, relaatiot jafunktiot, matemaattinen induktio, kombinatoriikkaa, verkkoteoriaa, Boolen algebraa, Karnaugh:n kartat.

Opetusmenetelmät

-ymmärrät propositiologiikan ja predikaattilogiikan perusteorian sekä keskeisimmät merkintätavat ja osaat käyttää loogisen päättelyn perustyökaluja, kuten totuustauluja ja Karnaugh’n karttoja.
-ymmärrät joukko-opin, funktioiden sekä relaatioiden määritelmät ja merkintätavat, perusteorian sekä niiden merkityksen.
-hallitset kombinatoriikan teorian sekä osaat soveltaa teoriaa käytäntöön.
-hallitset graafiteorian (verkkoteorian) sekä osaat soveltaa teoriaa käytäntöön.
-hallitset matemaattisen induktion.

Arviointiasteikko

H-5