Siirry suoraan sisältöön

Matematiikkaa ohjelmoijille (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTD6051-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 12.03.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Lisbeth Smolander
  • Anssi Gröhn

Vastuuopettaja

Lisbeth Smolander

Ryhmät

  • LTDNS20
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

- Lineaarialgebra/vektorit
- Matriisit
- Toteutus C++ohjelmalla, Codingame

Sisältö

- Trigonometrian, lineaarialgebran ja matriisilaskennan soveltaminen ohjelmoinnissa
- Skaalarit, vektori- ja matriisioperaatiot
- Toteuttaminen ohjelmointikielellä (C++)

Aika ja paikka

Tunnit etäopetuksena Moodlessa 9.1.2023-12.3.2023.

Oppimateriaalit

Kaikki kurssilla tarvittava materiaali on kurssin Moodle-työtilassa.

Opetusmenetelmät

Luentoja ja harjoituksia matematiikasta sekä teorian soveltamista ohjelmointiharjoituksissa.
Oppimistavoitteet:
• Ymmärrät perustrigonometriaa
• Osaat soveltavaa perustrigonometriaa ohjelmoinnissa
• Ymmärrät vektorin käsitteen ja laskutoimitukset
• Osaat toteuttaa vektorin ja vektorioperaatiot ohjelmallisesti
• Osaat muodostaa ohjelmia, joissa lasketaan vektoreilla
• Ymmärrät matriisin käsitteen ja laskutoimitukset
• Osaat toteuttaa matriisin ja matriisioperaatiot ohjelmallisesti
• Osaat muodostaa ohjelmia, joissa lasketaan matriiseilla
• Osaat muodostaa ohjelmia, joissa lasketaan matriiseilla ja vektoreilla
• Ymmärrät matriisien avulla tapahtuvat perusmuunnokset
• Osaat muodostaa ohjelmia, joissa sovelletaan matriisien avulla tapahtuvia perusmuunnoksia
• C++ -osaaminen on edellytys opintojakson suorittamiselle, sillä ohjelmat toteutetaan C++:lla

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla on kaksi uusintamahdollisuutta, joihin ilmoittaudutaan Moodle-työtilassa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Matematiikan teoria:
• Teoriatehtävät arvioidaan asteikolla 0-5.
• Myöhässä palautettuja tehtäviä ei hyväksytä

Ohjelmointitehtävät
• Itsenäisesti tehtäviä kotitehtäviä, pisteytys.
• Palautus viimeistään kurssin päättymispäivään mennessä
Palautekyselyt
• Opintojakson kaikkiin palautekyselyihin on vastatattava hyväksyttyyn arvosanaan

Kurssiarvosana:
• Kunkin pisteytyksessä huomioitavan osion teoria- ja ohjelmointiosuus oltava suoritettuna hyväksytysti (vähintään arvosanalla 1)
• Matematiikan teoria 50%, ohjelmointitehtävät 50%:

35% = 1
47.75% = 2
60.5% = 3
73.25% = 4
86 % = 5