Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTD6047-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Anssi Gröhn
  • Jyri Roihuvuo

Vastuuopettaja

Jyri Roihuvuo

Ryhmät

  • LTDNS20
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Opiskelija
- tiedostaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaksi ammattitaitoaan
- tietää perustutkimuksen, soveltavan tutkimuksen ja kehittämistyön erot ja yhtäläisyydet
- omaksuu perustiedot erilaisista tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmistä
- osaa hankkia ja hyödyntää oman alansa tutkimus- ja kehittämistoimintaan perustuvaa tietoa

Sisältö

1.Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat: perustutkimus, soveltava tutkimus, t&k, kehittämistyö, projektipäättelyn suunta (induktio, deduktio, abduktio), tiedonhankinta, lähdekritiikki.
2. Kehittämistyön menetelmät: ideointi, innovaatio, tuotekehitys, projektityöskentelyn perusteet, projektityömenetelmät.
3. Erilaiset aineistot ja tutkimusmenetelmät: määrälliset, laadulliset.
4. Tilastolukutaito, tutustutaan tilastolliseen ajatteluun ja päättelyyn, oman alan tilastointi.
5. Tutkimus- ja kehittämistyön raportointi.

Arviointiasteikko

H-5