Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 4 (1 op)

Toteutuksen tunnus: LTD6037-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 90

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Sanna Kukkasniemi

Vastuuopettaja

Sanna Kukkasniemi

Ryhmät

  • LTDNS20
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

- Osaat pitää yllä työkykyä, toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön työhyvinvointia.
- Osaat arvioida osaamistaan ja suunnitella osaamisensa kehittämistä.
- Osaat markkinoida osaamistasi ja työpanostasi sekä dokumentein että henkilökohtaisten tapaamisten avulla.osaat tehdä opintoihinsa liittyviä valintoja tavoitteellisesti omien uratavoitteiden mukaisesti.
- Osaat hakea oman alan työelämäkontakteja ja tietää oman alansa ja yleiset työelämän pelisäännöt.
- Olet tietoinen oman alan ammatilliseen järjestäytymiseen liittyvistä periaatteista.

Sisältö

- Työnhaku (oman osaamisen näkyväksi tekeminen ja haastatteluihin valmistautuminen).
- Yritysvierailujen järjestäminen ja aktiivinen osallistuminen yritysvierailuihin tai vierailijaluentojen seuraaminen.
- Yhteyksien luominen työnantajiin, alan toimijoihin ja sidosryhmiin.
- Rekrytointitapoihin perehtyminen ja rekrytointiyrityksiin tutustuminen.
- Kehityskeskustelu

Arviointiasteikko

H-5