Siirry suoraan sisältöön

Yritys- ja yhteisöviestintä (2 op)

Toteutuksen tunnus: LTD6030-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

23.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Kaisa Peuhkurinen

Vastuuopettaja

Kaisa Peuhkurinen

Ryhmät

  • LTDNS20
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä tilanteen, kontekstin, vastaanottajan ja kanavan mukaisesti toimiessaan työyhteisön jäsenenä ja sen edustajana
- tietää, mitä osa-alueita yrityksen ja yhteisön viestintään kuuluu ja mikä merkitys niillä on arkipäivän toiminnassa ja yhteisö- ja yrityskuvan syntymisessä
- osaa soveltaa tietämystään työelämän viestintätilanteissa
- osaa laatia viestintäsuunnitelman
- osaa laatia asiakasviestintään liittyviä tekstejä
- osaa analysoida ja arvioida työelämässä tarvittavia viestintätaitojaan ja kehittää niitä.

Sisältö

- yrityksen ja yhteisön viestinnän merkitys, tehtävät, osa-alueet ja keinot
- yrityksen tai yhteisön viestintä verkossa
- viestintäsuunnitelman laatiminen
- asiakasviestintä ICT-toimeksiantoprojektissa
- raportointi ja ohjeistuksen laatiminen
- viestintätaitojen itsearviointi ja vertaisarviointi

Arviointiasteikko

H-5