Siirry suoraan sisältöön

Asiantuntijaviestintä (2 op)

Toteutuksen tunnus: LTD6026-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

23.01.2023 - 21.04.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Kaisa Peuhkurinen

Vastuuopettaja

Kaisa Peuhkurinen

Ryhmät

  • DTNS21
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- viestiä työyhteisön jäsenenä sekä asiantuntijaroolissa että myös työyhteisön ulkopuolella sen edustajana
- viestiä ammattimaisesti, jäsentyneesti ja ymmärrettävästi ja ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alansa vaatimukset
- kirjoittaa asiakasviestintään ja markkinointiin liittyviä tekstejä (esimerkiksi tiedotteen)
- viestiä tarkoituksenmukaisesti ja yhteisvastuullisesti työelämän ryhmäviestintätilanteissa
- suunnitella palaverin ja kokouksen ja toimia niissä eri tehtävissä sekä kirjoittaa palaverin ja kokouksen asiakirjoja
- muodostaa itsestään realistisen käsityksen viestijänä ja kehittää työelämässä tarvittavia viestintätaitoja.

Sisältö

Omien viestintätaitojen arviointi ja vertaisarviointi, ryhmäviestintätilanteet, kokoukset, neuvottelut ja palaverit sekä niiden asiakirjat, projektin viestinnän suunnittelu, tiedottavien ja markkinoivien tekstien laatiminen.

Arviointiasteikko

H-5