Siirry suoraan sisältöön

Professional English (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTD6024-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Kaija Sankila

Vastuuopettaja

Kaija Sankila

Ryhmät

  • LTDNS20
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Tämän opintojakson suoritettuasi
- omaat sellaisen suullisen ja kirjallisen kielitaidon, että pystyt toimimaan ICT-alan kansainvälisissä toimintaympäristöissä
- osaat kirjoittaa työhakemuksen, suoriudut työpaikkahaastattelusta ja osaat pitää omalta alaltasi ammattimaisen esityksen englannin kielellä
- tunnet virtuaalista toimintaympäristöä ja tiedät sen vaatimukset vuorovaikutuksen ja tiimityön onnistumiselle
- tunnet akateemisen kirjoittamisen periaatteet ja osaat kirjoittaa tutkimustiivistelmän

Sisältö

Oman ammattialan tekstejä ja oppimistehtäviä.
Sanaston laajentaminen: ICT-alan ajankohtaiset trendit ja tapahtumat.
Suullinen ja kirjallinen viestintä (kokous- ja neuvottelutaidot, liikeviestintä, raportointi/dokumentaatio, työpaikkahakemus, työpaikkahaastattelu).
Yleiset työelämätaidot, työpaikkahaastattelun simulointi.
Opinnäytetyön abstraktin kirjoittaminen.

Opintojakson taso on Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B2/C1.

Aika ja paikka

Collaborate/Moodle

Oppimateriaalit

Materiaalit Moodlessa ja internetlähteet

Opetusmenetelmät

- verkkotapaamiset kerran viikossa, joille edellytetään mikrofoni ja kamera verkkovuorovaikutuksen harjoittelemiseksi.
- Opintojakson taso on Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B2/C1.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttejä, opintojaksoon kuuluvat tehtävät Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT-menettely sovitaan vastuuopettajan kanssa kaija.sankila@karelia.fi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkotunnit 30h, ohjattu (Moodle-tehtävät) ja itsenäinen etätyöskentely 40h. Kielten opintojaksoilla aktiivinen osallistuminen ja 80% läsnäolo on välttämätöntä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- aktiivinen osallistuminen opetukseen ja jatkuva näyttö
- Moodletehtävät
- työelämätaidot https://www.thebalancemoney.com/life-skills-list-and-examples-4147222