Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 2 (1 op)

Toteutuksen tunnus: LTD6023-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 16.04.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Sanna Kukkasniemi

Vastuuopettaja

Sanna Kukkasniemi

Ryhmät

  • DTNS21
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Työelämä ja kansainvälisyys (1 op)

- osaat toimia yleisten ja oman alan työelämäkäytänteiden mukaan koulussa ja työharjoittelujaksoilla sekä kotimaassa että ulkomailla
- suunnittelet omaa tulevaisuuttasi työelämässä ja osaat tehdä valintoja omien ammatillisten ja uratavoitteiden saavuttamiseksi
- ymmärrät opiskeluhyvinvoinnin merkityksen ja osaat ottaa huomioon opiskelukykyyn ja jaksamiseen vaikuttavat seikat, kuten opiskelutaitojen vahvistamisen, ajankäytön hallinnan ja elämänhallinnan
- kykenet sietämään opintoihin liittyviin valintoihin ja tulevaisuuteen kuuluvaa epävarmuutta
- osaat kehityskeskustelussa arvioida oman osaamisen kehittymistä ja asettaa kehittymiselle tavoitteita

Sisältö

Alakohtaiset infot, vierailuluennot ja yritysvierailut. Työelämään ja kansainvälisyyteen liittyvät ryhmätyöt ja harjoitukset. Kansainväliseen harjoitteluun ja opintoihin liittyvät infot. Yleiset ja oman alan työelämäkäytänteet Suomessa ja ulkomailla. Kehityskeskustelu ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) päivittäminen.

Arviointiasteikko

H-5