Siirry suoraan sisältöön

Essential ICT English (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTD6011-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 19.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Opetuskielet

  • Englanti

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Kaija Sankila
  • Sanna Lötjönen

Vastuuopettaja

Kaija Sankila

Ryhmät

  • DTNS21
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opintojakson päätyttyä
- hallitset hyvin ICT-alan ja liiketalouden keskeisen sanaston ja yleiset käsitteet
- osaat hakea tietoa omalta alaltasi ja välittää relevanttia tietoa asiakaspalvelutilanteissa sekä kirjallisesti että suullisesti
- tunnet alan uramahdollisuuksia ja rekrutointikäytänteitä
- omaat sellaiset oppimis- ja työelämän taidot, että kykenet kehittämään kielitaitoasi edelleen itsenäisesti

Sisältö

- IT-alan ja liiketalouden keskeinen sanasto
- suullisten ja kirjallisten tietojen antaminen, neuvonta ja prosessien kuvaaminen
- verkkoviestintätaitojen kehittäminen
- rekrytointi ja työelämän vaatimukset, Europass CV:n laatiminen

Opintojakson taso on Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B1/B2/C1.

Aika ja paikka

Collaborate

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali Moodlessa ja internetlähteet.

Opetusmenetelmät

IT-alan ja liiketalouden keskeinen sanasto
- suullisten ja kirjallisten tietojen antaminen, neuvonta ja prosessien kuvaaminen
- verkkoviestintätaitojen kehittäminen
- rekrytointi ja työelämän vaatimukset, esityksen pitäminen, LinkedIn profiilin päivittäminen

Opintojakson taso on Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B1/B2/C1.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttejä, opintojaksoon kuuluvat tehtävät Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT-menettely sovitaan vastuuopettajan kanssa kaija.sankila@karelia.fi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkotunnit 32h, ohjattu (Moodle-tehtävät) ja itsenäinen työskentely 40h.
Kielten opintojaksoilla aktiivinen osallistuminen ja 80% läsnäolo on välttämätöntä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- aktiivinen osallistuminen opetukseen ja jatkuva näyttö
- Moodletehtävät
- työelämätaidot https://www.thebalancemoney.com/life-skills-list-and-examples-4147222

Esitietovaatimukset

English Communication Skills tai vastaava opintojakso suoritettu ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.