Siirry suoraan sisältöön

Valmentava johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: LL10075-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.03.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

03.06.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 60

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Tarmo Alastalo

Vastuuopettaja

Tarmo Alastalo

Ajoitusryhmät

  • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
  • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • KAKK24KE
    Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2024

Pienryhmät

  • Avoimen opiskelijat
  • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää esimiestyön tavoitteet ja vastuun sekä johtamisen roolit työyhteisön toiminnassa. Hän ymmärtää itsensä johtamisen ja esimiehen työhyvinvoinnin merkitykset omassa työssään.Opiskelija ymmärtää valmentavan johtamisen tunnuspiirteet ja henkilöstön tavoitteellisen työskentelyn edellytykset työyhteisön toiminnassa. Hän osaa kannustaa ja motivoida henkilöstöään kohti yhteisiä päämääriä hyödyntämällä valmentavaa johtamistyyliä. Hän tunnistaa onnistuneen muutoksen edellytykset ja ymmärtää muuttuneen toimintaympäristön asettamat haasteet henkilöstölle. Hän ymmärtää toimivan työyhteisön merkityksen tuloksellisessa liiketoiminnassa ja henkilöstön työviihtyvyydessä.

Sisältö

- Esimiestoiminnan merkitys ja johtajan rooli
- Valmentavan johtamisen ydin
- Esimiehen rooli valmentajana
- Haastavat tilanteet työyhteisössä
- Muutosjohtaminen
- Esimiehen työhyvinvointi

Oppimateriaalit

Valmentava esimies, Marjo-Riitta Ristikangas & Leni Grunbaum, Alma Talent 2018
Ratkaisuja esimiestyön haasteisiin, Raija Salmimies & Sirkku Ruutu, Sanoma 2013
Opas yksilöiden ja tiimien motivointiin, Päivi Mayor & Marjo Risku, Alma Talent 2022

Opetusmenetelmät

Valmentavan johtamisen tunnuspiirteet ja henkilöstön tavoitteellisen työskentelyn edellytykset työyhteisön toiminnassa:

* esimiestoiminnan merkitys ja johtajan rooli
* valmentavan johtamisen ydin
* esimiehen rooli valmentajana
* haastavat tilanteet työyhteisössä
* muutosjohtaminen
* esimiehen työhyvinvointi

Opinjakso sisältää itsenäistä toimintaa verkkoympäristössä, aktiivista osallistumista keskustelualueille, etätehtävien palautuksia, käytännön läheisiä harjoituksia ja kokoavana tehtävänä reflektiopäiväkirjan palautuksen.

Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää esimiestyön tavoitteet ja vastuun sekä johtamisen roolit työyhteisön toiminnassa. Hän ymmärtää itsensä johtamisen ja esimiehen työhyvinvoinnin merkitykset omassa työssään.

Opiskelija ymmärtää valmentavan johtamisen tunnuspiirteet ja henkilöstön tavoitteellisen työskentelyn edellytykset työyhteisön toiminnassa. Hän osaa kannustaa ja motivoida henkilöstöään kohti yhteisiä päämääriä hyödyntämällä valmentavaa johtamistyyliä. Hän tunnistaa onnistuneen muutoksen edellytykset ja ymmärtää muuttuneen toimintaympäristön asettamat haasteet henkilöstölle. Hän ymmärtää toimivan työyhteisön merkityksen tuloksellisessa liiketoiminnassa ja henkilöstön työviihtyvyydessä.

Kompetenssit
Vuorovaikutusosaaminen, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksyntä edellytttää aktiivista osallistumista moodlen keskustelualueille ja kaikkien osa-alueiden koosteiden palautusta ja opintojakson kokoavan reflektiopäiväkirjan palautusta määritellyssä aikataulussa.