Siirry suoraan sisältöön

Vuorovaikutus ja viestintä esihenkilön työssä (3 op)

Toteutuksen tunnus: LL10073-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 11.02.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 10.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Satu Saarinen

Vastuuopettaja

Satu Saarinen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on oivaltaa hyvän viestinnän ja toimivan vuorovaikutuksen merkitys onnistuneessa esimies- ja johtamistyössä. Opintojaksolla saat tietoa esimiehen vuorovaikutukseen ja viestintään vaikuttavista tekijöistä sekä työntekijän että työyhteisön näkökulmista. Opintojaksolla saat tietoa siitä, miten esimies saa oman tiimistä onnistumaan ja innostumaan työstään.

Sisältö

Opintojaksossa käsiteltäviä teemoja:
- Kohtaamisia työpaikalla: Millainen on hyvin viestivä esimies? Miten esimiehen kannattaisi toimia ja käyttäytyä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa?
- Arvostus ja luottamus työyhteisössä: arvostava johtaminen, yhteistyön edistäminen, oikeudenmukaisuus
- Hyvä palautekulttuuri työyhteisön menestystekijänä
- Esimies ratkaisee työyhteisön haasteellisia tilanteita

Aika ja paikka

Verkkototeutus

Oppimateriaalit

Oppimistehtävien lähdekirjallisuusvinkkejä:
-Isotalus, Pekka ja Rajalahti, Hanna 2017. Vuorovaikutus johtajan työssä.
-Kuusela, Sari 2013. Esimiehen vuorovaikutustaidot.
-Roth, Pia-Christina & Saarenpää, Jari 2020. Sudenpentujen käsikirja esimiehille - Vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset tunteet työelämässä.
-Kupias, P. Peltola, R. & Saloranta, P. 2011. Onnistu palautteessa.
-Järvinen, Pekka 2014. Esimies ongelmatilanteissa.
- Oulasmaa, M & Pesonen, M. 2022. Suoraa palautetta.
- Talvio, M & Klemola, U. 2017. Toimiva vuorovaikutus.
- Åhman, H. 2021. Keskusteluälykkyys painetilanteissa.

Opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteena on oivaltaa hyvän viestinnän ja toimivan vuorovaikutuksen merkitys onnistuneessa esimies- ja johtamistyössä. Opintojaksolla saat tietoa esimiehen vuorovaikutukseen ja viestintään vaikuttavista tekijöistä sekä työntekijän että työyhteisön näkökulmista. Opintojaksolla saat tietoa siitä, miten esimies saa oman tiimistä onnistumaan ja innostumaan työstään.

Opintojaksossa käsiteltäviä teemoja:
- Kohtaamisia työpaikalla: Millainen on hyvin viestivä esimies? Miten esimiehen kannattaisi toimia ja käyttäytyä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa?
- Esihenkilö ja toimiva vuorovaikutus työyhteisössä: arvostava johtaminen, yhteistyön edistäminen, oikeudenmukaisuus
- Esihenkilö ja hyvä palautekulttuuri: palautteen hyödyt ja esteet, miten annetaan palautetta työyhteisössä.
- Esihenkilö ja työyhteisön haasteelliset tilanteet: miten esihenkilö ratkaisee ongelma- ja ristiriitatilanteita.

Opintojakso sisältää digitaalista opetusmateriaalia ja lähdeaineistoa, joiden avulla opiskelija voi itsenäisesti opiskella. Opiskelija laatii neljä essee-tyyppistä tekstiä, joista saa opettajalta kirjallista palautetta.

Opintojakso soveltuu opiskelijoille, jotka tähtäävät tulevaisuudessa esihenkilö-ja johtamistehtäviin tai esihenkilötyötä tekeville oman osaamisen kehittämisen avuksi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson avautuu 26.2. aamupäivällä ja samalla opiskelijalle lähetetään kurssiavain sähköpostitse.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen tarvitaan neljä essee-tyyppistä tekstiä, joissa on käytetty lähdekirjallisuutta hyödyksi. Lähteisiin tulee viitata teksteissä.