Siirry suoraan sisältöön

Kilpailukykyä 50+ markkinoilla (5 op)

Toteutuksen tunnus: LL10070-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.03.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

5 - 30

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Mika Pasanen

Vastuuopettaja

Mika Pasanen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKK23
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy 50+ markkinaan ja sen erityispiirteisiin liiketoiminnan ja sen kehittämisen näkökulmasta. Opiskelija tietää ja ymmärtää erityisesti 50+ asiakasmarkkinoilla käytettyjä liiketoimintamalleja ja kehittämiskeinoja, joilla yritys voi paremmin palvella 50+ asiakkaitaan. Hän osaa analysoida, arvioida ja soveltaa liiketoimintamalleja ja liiketoiminnan parantamiskeinoja 50+ liiketoimintaan. Opiskelija osaa kehittää 50+ liiketoimintaa siten, että kehittämistoimet tuottavat arvoa sekä asiakkaan että yrityksen näkökulmasta.

Sisältö

50+ markkina liiketoiminnassa, sen mahdollisuudet ja erityispiirteet. Liiketoimintamallit ja niiden kehittäminen. Kehittämiskeinot, joilla yritys paremmin palvelee 50+ asiakkaitaan. Liiketoimintamallien ja liiketoiminnan parantamiskeinojen soveltaminen konkreettiseen liiketoimintaan.

Aika ja paikka

Verkkokurssi.

Opetusmenetelmät

50+ markkina liiketoiminnassa, sen mahdollisuudet ja erityispiirteet. Liiketoimintamallit ja niiden kehittäminen. Kehittämiskeinot, joilla yritys paremmin palvelee 50+ asiakkaitaan. Liiketoimintamallien ja liiketoiminnan parantamiskeinojen soveltaminen konkreettiseen liiketoimintaan.

Verkkotentti, oppimistehtävä, reflektiopäiväkirja.

Lisätietoja opiskelijoille

Verkko-opintojakso, jonka opiskelija voi suorittaa haluamassaan aikataulussa sen toteutusaikana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotentti, oppimistehtävä ja reflektiopäiväkirja.

Lisätiedot

Verkko-opintojakso, jonka opiskelija voi suorittaa haluamassaan aikataulussa sen toteutusaikana.