Siirry suoraan sisältöön

Kilpailukykyä 50+ markkinoilla (5 op)

Toteutuksen tunnus: LL10070-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.10.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 30.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Mika Pasanen

Vastuuopettaja

Mika Pasanen

Ryhmät

  • KAKS22
    Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2022
  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy 50+ markkinaan ja sen erityispiirteisiin liiketoiminnan ja sen kehittämisen näkökulmasta. Opiskelija tietää ja ymmärtää erityisesti 50+ asiakasmarkkinoilla käytettyjä liiketoimintamalleja ja kehittämiskeinoja, joilla yritys voi paremmin palvella 50+ asiakkaitaan. Hän osaa analysoida, arvioida ja soveltaa liiketoimintamalleja ja liiketoiminnan parantamiskeinoja 50+ liiketoimintaan. Opiskelija osaa kehittää 50+ liiketoimintaa siten, että kehittämistoimet tuottavat arvoa sekä asiakkaan että yrityksen näkökulmasta.

Sisältö

50+ markkina liiketoiminnassa, sen mahdollisuudet ja erityispiirteet. Liiketoimintamallit ja niiden kehittäminen. Kehittämiskeinot, joilla yritys paremmin palvelee 50+ asiakkaitaan. Liiketoimintamallien ja liiketoiminnan parantamiskeinojen soveltaminen konkreettiseen liiketoimintaan.

Aika ja paikka

Verkkokurssi.

Opetusmenetelmät

50+ markkina liiketoiminnassa, sen mahdollisuudet ja erityispiirteet. Liiketoimintamallit ja niiden kehittäminen. Kehittämiskeinot, joilla yritys paremmin palvelee 50+ asiakkaitaan. Liiketoimintamallien ja liiketoiminnan parantamiskeinojen soveltaminen konkreettiseen liiketoimintaan.

Verkkotentti, oppimistehtävä, oppimispäiväkirja.

Lisätietoja opiskelijoille

Verkko-opintojakso, jonka opiskelija voi suorittaa haluamassaan aikataulussa sen toteutusaikana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotentti, oppimistehtävä ja reflektiopäiväkirja.

Lisätiedot

Verkko-opintojakso, jonka opiskelija voi suorittaa haluamassaan aikataulussa sen toteutusaikana.