Siirry suoraan sisältöön

Vuorovaikutus työyhteisössä (3 op)

Toteutuksen tunnus: LL10069-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

30.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Satu Saarinen

Vastuuopettaja

Satu Saarinen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 40. Avoin AMK: 40.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKK23
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

- Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen työyhteisön toiminnan ja hyvinvoinnin kehittämisessä.
- Osaat käyttää omia vuorovaikutustaitojasi työyhteisön jäsenenä ja edustajana ammattimaisesti ja ymmärrettävästi sekä osaat ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alansa vaatimukset.
- Osaat soveltaa tietämystäsi erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa.
- Tunnistat omien tunteidesi vaikutuksen omaan toimintaasi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Sisältö

- Arvostava vuorovaikutus työyhteisössä.
- Ammatillinen käyttäytyminen.
- Haasteelliset tilanteet työyhteisössä.
- Palautteen antaminen ja vastaanottaminen.

Aika ja paikka

Opintojakson Moodle-ympäristö avautuu 30.1. tutustumista varten. Osallistujille lähetetään kurssiavain sähköpostitse samana päivänä.
Opintoihin sisältyy neljä verkko-oppituntia Moodlen Collaborate-tilassa
6.2. klo 13-14
8.2. klo 13-14
13.2. klo 13-14
15.2. klo 13-14

Muuna aikana opiskellaan itsenäisesti annettujen tavoitteiden ja ohjeiden mukaisesti. Kaikki oppitunnit tallennetaan ja linkitetään Moodleen. Verkko-oppitunneilla ei ole läsnäolopakkoa.

Oppimateriaalit

Suositeltava kirjallisuus oppimistehtävien tueksi:
Järvinen Pekka 2017. Menestyvän työyhteisön pelisäännöt
Järvinen Pekka 2018. Ammatillinen käyttäytyminen
Ahonen, Risto & Lohtaja-Ahonen, Sirke 2011. Palaute kuuluu kaikille.
Kupias, P. Peltola, R. & Saloranta, P. 2011. Onnistu palautteessa.

Opetusmenetelmät

Suoritustapa:
Opintojakso toteutetaan monimuotona. Opintojaksoon sisältyy neljä verkko-oppituntia, muuten opiskellaan itsenäisesti verkkoympäristössä tavoitteiden mukaisesti. Oppimistehtävät: essee-tyyppisten tekstien kirjoittaminen neljästä aihealueesta.

Soveltuu kaikille, jotka haluavat oppia toimimaan paremmin työyhteisön jäsenenä ja vahvistamaan vuorovaikutustaitojaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen tarvitaan neljä essee-tyyppistä tekstiä, joissa on käytetty lähdekirjallisuutta hyödyksi.