Siirry suoraan sisältöön

Onnistu työnhaussa (2 op)

Toteutuksen tunnus: LL10068-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.08.2022 - 24.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 30

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Niina Pennanen
  • Satu Saarinen

Vastuuopettaja

Satu Saarinen

Ryhmät

  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla tutustut työnhaun prosessiin kokonaisuudessaan. Saat tietoa CV:n, työhakemuksen, LinkedIn-profiilin ja video-CV:n tekemisestä sekä työhaastattelusta.
Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin työnhaun kanaviin. Opintojakso sisältää digitaalista opetusmateriaalia ja lähdeaineistoa, joiden avulla opiskelija voi itsenäisesti kehittää työnhaun taitojaan. Opiskelija saa palautetta tekemistään tehtävistä.

Sisältö

Tällä opintojaksolla tutustut työnhaun prosessiin kokonaisuudessaan. Saat tietoa CV:n, työhakemuksen, LinkedIn-profiilin ja video-CV:n tekemisestä sekä työhaastattelusta.
Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin työnhaun kanaviin. Opintojakso sisältää digitaalista opetusmateriaalia ja lähdeaineistoa, joiden avulla opiskelija voi itsenäisesti kehittää työnhaun taitojaan. Opiskelija saa palautetta tekemistään tehtävistä.

Sisältö:
- CV ja sen laatiminen
- Työhakemus / saatekirje ja sen laatiminen
- LinkedIn-profiili ja sen laatiminen
- Työnhaun kanavat
- Työhaastattelu
- Verkostoituminen ja kontaktin ottaminen työnantajaan

Opintojaksolla opiskelija laatii työhakemuksen, CV:n ja LinkedIn-profiilin, joista hän saa opettajalta kirjallista tai suullista palautetta opintojakson päätteeksi. Muutoin opiskelija opiskelee verkossa itsenäisesti opintojakson tavoitteiden mukaisesti.

Uravalmentajalta voi varata aikoja osoitteesta urapalvelut@karelia.fi

Opetusmenetelmät

Tällä opintojaksolla tutustut työnhaun prosessiin kokonaisuudessaan. Saat tietoa CV:n, työhakemuksen, LinkedIn-profiilin ja video-CV:n tekemisestä sekä työhaastattelusta.
Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin työnhaun kanaviin. Opintojakso sisältää digitaalista opetusmateriaalia ja lähdeaineistoa, joiden avulla opiskelija voi itsenäisesti kehittää työnhaun taitojaan. Opiskelija saa palautetta tekemistään tehtävistä.

Sisältö:
- CV ja sen laatiminen
- Työhakemus / saatekirje ja sen laatiminen
- LinkedIn-profiili ja sen laatiminen
- Työnhaun kanavat
- Työhaastattelu
- Verkostoituminen ja kontaktin ottaminen työnantajaan

Opintojaksolla opiskelija laatii työhakemuksen, CV:n ja LinkedIn-profiilin, joista hän saa opettajalta kirjallista tai suullista palautetta opintojakson päätteeksi. Muutoin opiskelija opiskelee verkossa itsenäisesti opintojakson tavoitteiden mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija on tehnyt CV:n, laatinut tehtävänmukaisen työhakemuksen ja LinkedIn-profiilin sekä palauttanut muut opintojakson tehtävät.