Siirry suoraan sisältöön

Työoikeus (3 op)

Toteutuksen tunnus: LL10021-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 08.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 28.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 120

Koulutus

 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Anitta Kurki

Vastuuopettaja

Anitta Kurki

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opiskelija:
- ymmärtää työoikeuden keskeiset käsitteet ja säännökset
- osaa soveltaa säännöksiä käytännön tilanteisiin

Sisältö

- Työsuhteen alkaminen ja päättyminen
- Työntekijän ja työnantajan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet
- Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
- Työelämän tietosuoja
- Työturvallisuus

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

1) Hyttinen, M., Korte, A. 2022. Työoikeuden perusteet - Oppikirja.

2) Moodlessa julkaistu aineisto.

Oppikirja on oppimistehtävien laatimisessa välttämätön eikä tehtäviä voi laatia ilman kirjaa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso alkaa 23.10.2023 ja päättyy 28.11.2023. Opintojaksolla on kolme tehtäväosiota, joihin liittyvien tehtävien sitovat palautuspäivät ovat:
- osio 1 = 2.11.2023
- osio 2 = 15.11.2023
- osio 3 = 28.11.2023

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle otetaan ensisijaisesti muita kuin liiketalouden ja metsätalouden opiskelijoita.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet ilmoitetaan opintojakson alussa Moodlessa.