Siirry suoraan sisältöön

Liiketoimintasuunnitelma (4 op)

Toteutuksen tunnus: LL10016-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.03.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Ulla Kärnä
  • Teppo Tarnanen

Vastuuopettaja

Ulla Kärnä

Ryhmät

  • LLAS22
    Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Ymmärrät liiketoimintasuunnitelman merkityksen yritystoiminnan alkuvaiheessa ja liiketoiminnan kehittämisvaiheissa. Hyödynnät liiketoimintasuunnitelman laatimisessa Yritystoiminnan ja Markkinoinnin perusteet -opintojakson aikana laadittua toimeksiantoportfoliota. Kehität liiketoimintasuunnitelman sisältöön kuuluvaa juridista ja taloudellista osaamistasi. Jatkojalostat liikeideasi yritystoiminnan liiketoimintasuunnitelmaksi.

Sisältö

Liiketoimintasuunnitelman sisältö:
1. Liikeidea, innovaatio
2. Liiketoimintamalli
3. Tuote tai palvelu, arvolupaus
4. Asiakkaat, markkinaselvitys
5. Markkinatilanne ja kilpailijat
6. Myynti ja markkinointi: asiakassuhde, kanavat, viestintä, hinnoittelu
7. Tuotanto: tuotantoprosessit, toimitilat, sijainti, tuotantovälineet, pääoman tarve, tuotekehitys
8. Työvoima, yritysmuoto, yrityksen organisaatio ja johto, osaamisen kehittäminen
9. Henkilöstön hyvinvointi.
10..Kumppanit ja sidosryhmät
11. Tuotot ja kustannukset: alustava taloussuunnitelma sekä alustavat kannattavuus-, maksuvalmius-, investointi- ja rahoituslaskelmat
12. Riskit ja rajaukset
13. Itsearviointi: Oma osaaminen, SWOT-analyysi itsestä ja yrityksestä, johtopäätökset liiketoimintasuunnitelmasta.
Draamaesityksen valmennus ja toteutus

Oppimateriaalit

Viitala, Riitta & Jylhä, Eila. 2019. Johtaminen: keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. - On myös e-kirjana
Viitala, Riitta & Jylhä, Eila. 2014. Liiketoimintaosaaminen - menestyvän yritystoiminnan perusta. - Yllä olevan kirjan edeltäjä, on myös e-kirjana.
Bergström, Seija & Leppänen Arja. 2021. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita. - On myös e-kirjana.
Yrityksen perustamisopas 2022 (uusin). Suomen uusyrityskeskukset ry. Ladattavissa täältä: https://www.uusyrityskeskus.fi/tyokalupakki/perustamisopas-alkavalle-yrittajalle/
Sekä muu opettajien osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakso valmentaa liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja sen kehittämiseen. Opintojaksolla opiskellaan liiketoiminnan eri osa-alueita ja syvennetään syksyn Liiketoiminnan ja markkinoinnin perusteet -opintojaksolla (6 op) opittuja asioita.

Opiskelijat tuottavat ryhmässä liikeideastaan liiketoimintasuunnitelman. Lisäksi opiskelijat esittelevät liiketoimintasuunnitelmansa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tarkemmat arviointikriteerit esitellään opintojaksolla.

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot opintojakson sisällöstä löydät toteutustuunnitelmasta.