Siirry suoraan sisältöön

Liiketoimintasuunnitelma (4 op)

Toteutuksen tunnus: LL10016-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 90

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Ulla Kärnä
  • Daniel Bågeberg
  • Jani Kettunen

Vastuuopettaja

Daniel Bågeberg

Ryhmät

  • LLNS22
    Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Ymmärrät liiketoimintasuunnitelman merkityksen yritystoiminnan alkuvaiheessa ja liiketoiminnan kehittämisvaiheissa. Hyödynnät liiketoimintasuunnitelman laatimisessa Yritystoiminnan ja Markkinoinnin perusteet -opintojakson aikana laadittua toimeksiantoportfoliota. Kehität liiketoimintasuunnitelman sisältöön kuuluvaa juridista ja taloudellista osaamistasi. Jatkojalostat liikeideasi yritystoiminnan liiketoimintasuunnitelmaksi.

Sisältö

Liiketoimintasuunnitelman sisältö:
1. Liikeidea, innovaatio
2. Liiketoimintamalli
3. Tuote tai palvelu, arvolupaus
4. Asiakkaat, markkinaselvitys
5. Markkinatilanne ja kilpailijat
6. Myynti ja markkinointi: asiakassuhde, kanavat, viestintä, hinnoittelu
7. Tuotanto: tuotantoprosessit, toimitilat, sijainti, tuotantovälineet, pääoman tarve, tuotekehitys
8. Työvoima, yritysmuoto, yrityksen organisaatio ja johto, osaamisen kehittäminen
9. Henkilöstön hyvinvointi.
10..Kumppanit ja sidosryhmät
11. Tuotot ja kustannukset: alustava taloussuunnitelma sekä alustavat kannattavuus-, maksuvalmius-, investointi- ja rahoituslaskelmat
12. Riskit ja rajaukset
13. Itsearviointi: Oma osaaminen, SWOT-analyysi itsestä ja yrityksestä, johtopäätökset liiketoimintasuunnitelmasta.
Draamaesityksen valmennus ja toteutus

Aika ja paikka

Virikeluennot tiistaisin ja lähivalmennukset dialogeissa torstaisin.

Oppimateriaalit

Yrityksen asiakasmarkkinointi Bergström & Leppänen 2021.
Viitala-Jylhä: Liiketoimintaosaaminen 2014 tai uudempi painos.
Sekä muu opettajien antama materiaali
Eduhousen virtuaalinen oppimateriaali

Opetusmenetelmät

Opintojakso valmentaa liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja sen kehittämiseen. Opintojaksolla opiskellaan eri osa-alueita ja syvennetään syksyn Liiketoiminnan ja markkinoinnin perusteet -opintojaksolla (6 op) opittuja asioita.

Opintojaksolla hyödynnetään tiimipedagogiikkaa. Opiskelijat tuottavat liikeideastaan liiketoimintasuunnitelman. Lisäksi opiskelijat suunnittelevat ja esittävät liiketoimintasuunnitelmastaan kumpuavan idean/ongelman draaman keinoin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op eli opiskelijan työtä 107 h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

liiketoimintasuunnitelma
itse- ja vertaisarviointi
jatkuvan osaamisen näyttö

tarkemmat arviointikriteerit esitellään opintojakson orientaatioluennoilla

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot opintojakson sisällöstä löydät toteutustuunnitelmasta.