Siirry suoraan sisältöön

Kestävä liiketoiminta (4 op)

Toteutuksen tunnus: LL10015-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 09.05.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Daniel Bågeberg
  • Olli Hatakka

Vastuuopettaja

Olli Hatakka

Ryhmät

  • LLAS22
    Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Tutustut kestävän liiketoiminnan periaatteisiin ja sen eri osa-alueisiin: ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen. Ymmärrät minkälaisia eettisiä ja moraalisia arvovalintoja liiketoimintaan ja yhteiskunnan toimintaan liittyy ja osaat katsella maailmaa eri näkökulmista. Ymmärrät oman roolisi vastuullisena toimijana erilaisissa asiayhteyksissä.

Sisältö

Liike-elämän eettismoraaliset näkökulmat: moraali, arvot ja olemassa olon perusta.
Yrityksen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu.
Opintojaksolla tehdään vastuullisuusraportti, joka tulee osaksi Liiketoimintasuunnitelma-opintojaksolla tehtävää liiketoimintasuunnitelmaa.

Aika ja paikka

Opetus toteutetaan monimuotototeutuksena. Opintojakson tekeminen edellyttää merkittävän määrän opiskelijan omaehtoisesti toteutettua työtä. Opintojaksoon liittyvä luento-opetus voidaan järjestää monimuotoryhmän lähipäivinä (erillinen ohjelma) joko aitona lähiopetuksena tai tapauskohtaisesti etätoteutuksena Collaborate-oppimisympäristössä.

Opintojaksoon voi sisältyä omaehtoinen harjoitustehtävä raportointeineen. Tästä lisää opntojakson ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin. Luentomateriaalit ja vastaavat tulevat jakoon opntojakson moodle-toteutukseen opintojakson edetessä.

Opetusmenetelmät

Tutustut kestävän liiketoiminnan periaatteisiin ja sen eri osa-alueisiin: ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen.
Ymmärrät minkälaisia eettisiä ja moraalisia arvovalintoja liiketoimintaan ja yhteiskunnan toimintaan liittyy ja osaat katsella maailmaa eri näkökulmista.
Ymmärrät oman roolisi vastuullisena toimijana erilaisissa asiayhteyksissä.

Oppiminen tapahtuu oppitunneilla, ryhmätyön avulla sekä tutustumalla kirjallisuuteen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi liittyä myöhemmin ilmoitettava työelämäyhteistyöosio.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan myöhenmmin

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 opintopisteen laajuutta vastaava työmäärä

Sisällön jaksotus

Erillisen ohjelman mukaisesti. Lähi- tai hybridiluennot noudattelevat monimuotoryhmälle erikseen laadittua lukukausikohtaista ohjelmaa.
Opintojaksoon voi sisältyä työelämäyhteistyötä.
Opintojaksoon voi sisältyä omahtoinen harjoitustyö raportointeineen.
Opintojaksoon voi sisältyä tentti tai muu osaamisen osoittamistapa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opaamistavoitteet:

Tutustut kestävän liiketoiminnan periaatteisiin ja sen eri osa-alueisiin: ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen.

Ymmärrät minkälaisia eettisiä ja moraalisia arvovalintoja liiketoimintaan ja yhteiskunnan toimintaan liittyy ja osaat katsella maailmaa eri näkökulmista.

Ymmärrät oman roolisi vastuullisena toimijana erilaisissa asiayhteyksissä.

Osaaminen todennetaan aktiivisella tuntityöskentelyllä sekä sekä ryhmätyössä myöhemmin annettujen ohjeiden ja kriteerien mukaisesti.

Hylätty (0)

Osaamistavoitteeseen liittyvissä perustiedoissa ja -taidoissa on virheitä ja/ tai merkittäviä puutteita.

Aiheen käsittelyssä on virheitä ja/ tai merkittäviä puutteita.

Osaamistavoitteen osalta toteutus ei täytä sille asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osoitat osaamistavoitteeseen liittyvien perustietojen ja -taitojen hallintaa.

Aiheen käsittely yksipuolista, suppeaa ja/ tai irrallista.

Opintojakson suoritus täyttää sille asetetut vähimmäisvaatimukset.
Englanniksi

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osoitat osaamistavoitteesiin liittyvien perustietojen ja -taitojen hallintaa ja johdonmukaista käyttöä.

Aiheen käsittely osoittaa kykyä soveltaa ja hyödyntää osaamistavoitteesiin liittyviä tietoja ja taitoja.

Opintojakson suoritus täyttää asetetut perusvaatimukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osoitat osaamistavoitteesiin liittyvien tietojen ja taitojen laaja-alaista hallintaa.

Osoitat kykyä soveltaa, yhdistää ja kehittää osaamistavoitteesiin liittyviä tietoja ja taitoja. Aiheen käsittely osoittaa kykyä arvioida, analysoida ja vertailla.

Opintojakson suoritus täyttää sille asetetut vaatimukset kokonaisuudessaan.

Lisätiedot

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä Liiketoimintasuunnitelma-opintojakson kanssa.