Siirry suoraan sisältöön

Kestävä liiketoiminta (4 op)

Toteutuksen tunnus: LL10015-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 90

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Daniel Bågeberg
  • Lotta Lilja
  • Olli Hatakka

Vastuuopettaja

Daniel Bågeberg

Ryhmät

  • LLNS22
    Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Tutustut kestävän liiketoiminnan periaatteisiin ja sen eri osa-alueisiin: ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen. Ymmärrät minkälaisia eettisiä ja moraalisia arvovalintoja liiketoimintaan ja yhteiskunnan toimintaan liittyy ja osaat katsella maailmaa eri näkökulmista. Ymmärrät oman roolisi vastuullisena toimijana erilaisissa asiayhteyksissä.

Sisältö

Liike-elämän eettismoraaliset näkökulmat: moraali, arvot ja olemassa olon perusta.
Yrityksen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu.
Opintojaksolla tehdään vastuullisuusraportti, joka tulee osaksi Liiketoimintasuunnitelma-opintojaksolla tehtävää liiketoimintasuunnitelmaa.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan myöhemmin

Opetusmenetelmät

Tutustut kestävän liiketoiminnan periaatteisiin ja sen eri osa-alueisiin: ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen.
Ymmärrät minkälaisia eettisiä ja moraalisia arvovalintoja liiketoimintaan ja yhteiskunnan toimintaan liittyy ja osaat katsella maailmaa eri näkökulmista.
Ymmärrät oman roolisi vastuullisena toimijana erilaisissa asiayhteyksissä.

Oppiminen tapahtuu oppitunneilla, ryhmätyön avulla sekä tutustumalla kirjallisuuteen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yritysvieraita

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä noin 108 h opiskelijan työtä. Luennot, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely ja kirjallisuuteen/oppimateriaaliin perehtyminen,

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opaamistavoitteet:

Tutustut kestävän liiketoiminnan periaatteisiin ja sen eri osa-alueisiin: ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen.

Ymmärrät minkälaisia eettisiä ja moraalisia arvovalintoja liiketoimintaan ja yhteiskunnan toimintaan liittyy ja osaat katsella maailmaa eri näkökulmista.

Ymmärrät oman roolisi vastuullisena toimijana erilaisissa asiayhteyksissä.

Osaaminen todennetaan aktiivisella tuntityöskentelyllä sekä sekä ryhmätyössä myöhemmin annettujen ohjeiden ja kriteerien mukaisesti.

Hylätty (0)

Osaamistavoitteeseen liittyvissä perustiedoissa ja -taidoissa on virheitä ja/ tai merkittäviä puutteita.

Aiheen käsittelyssä on virheitä ja/ tai merkittäviä puutteita.

Osaamistavoitteen osalta toteutus ei täytä sille asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osoitat osaamistavoitteeseen liittyvien perustietojen ja -taitojen hallintaa.

Aiheen käsittely yksipuolista, suppeaa ja/ tai irrallista.

Opintojakson suoritus täyttää sille asetetut vähimmäisvaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osoitat osaamistavoitteesiin liittyvien perustietojen ja -taitojen hallintaa ja johdonmukaista käyttöä.

Aiheen käsittely osoittaa kykyä soveltaa ja hyödyntää osaamistavoitteesiin liittyviä tietoja ja taitoja.

Opintojakson suoritus täyttää asetetut perusvaatimukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osoitat osaamistavoitteesiin liittyvien tietojen ja taitojen laaja-alaista hallintaa.

Osoitat kykyä soveltaa, yhdistää ja kehittää osaamistavoitteesiin liittyviä tietoja ja taitoja. Aiheen käsittely osoittaa kykyä arvioida, analysoida ja vertailla.

Opintojakson suoritus täyttää sille asetetut vaatimukset kokonaisuudessaan.

Lisätiedot

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä Liiketoimintasuunnitelma-opintojakson kanssa.